X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Folkhälsodalen 2020 – Lif diskuterar sjukvårdspolitik och hälsofrågor

25 augusti 2020

Folkhälsodalen är platsen där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningarna och framtiden för svensk sjukvård. Här debatteras sjukvårdspolitik och hälsofrågor i ett brett perspektiv under två dagar, och Lif är en av deltagarna.

Vanligtvis hålls Folkhälsodalen under Almedalsveckan men i år byts evenemanget ut mot en digifysisk variant den 31 augusti–1 september, där alla som är intresserade av sjukvårdsfrågor kan ta del av livestreamade seminarier och diskussioner.

Vårens sjukvårdsdebatt i spåren av coronapandemin har öppnat upp för ett bredare samtal om folkhälsa, hur sjukvården ska hantera det nya landskapet covid-19 lämnar efter sig och vilka satsningar som bör prioriteras framöver, vilket färgar programmet för Folkhälsodalen. Men det blir också nedslag i områden som avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar, framtiden för klinisk forskning, sjukvårdens digitalisering, den växande vårdskulden och mycket annat.

Lif deltar i följande programpunkter på Folkhälsodalen

Lif är en av Folkhälsodalens samarbetspartners och medverkar i ett antal föredrag och samtal. Läs hela programmet här.

Måndag 31 augusti kl. 10.00-11.30: Hur skapar vi en gemensam målsättning för CAR-T i Sverige?

Patienter som idag har få eller inga alternativ kvar står och väntar på innovativa cell- och genterapibehandlingar. Vad behöver vi för att kunna rädda liv?

Paneldeltagare

Stephan Mielke – Professor KI och Universitetssjukhuset, projektledare SWECARNET, Gunilla Enblad – Akademiska sjukhuset, ordf. i nationella arbetsgruppen för CAR-T inom RCC, Anna Alssaad – regionkoordinator och projektledare TLV, Christer Jonsson – andre vice ordf. regionstyrelsen och ordf. i beredningen för hälso- och sjukvård i region Kalmar län, Dag Larsson – senior sakkunnig policy, Lif, Gerd Lärfars – specialist i invärtesmedicin och hematologi, ordf. NT-rådet för nya terapier, Gunilla Andrew-Nielsen – enhetschef Kliniska prövningar och licenser, Läkemedelsverket, Jenni Nordborg – landshövding i Västerbottens län, Liselott Eriksson – ordförande Blodcancerförbundet, Örjan Norberg – enhetschef Innovation och forskningsanslag Region Västerbotten.

Moderator: Anne Carlsson, Reformklubben

Arrangör: Sveriges kompetensnätverk för CAR-T-celler – SWECARNET

Måndag 31 augusti kl. 13.00–15.00: Framtiden är här – precisionsmedicin kräver nya hälsodata, nu!

Rundabordssamtal med representanter från myndigheter, patientorganisationer, politiken, näringsliv och branschorganisationer.

Deltagare

Sofia Gustavsson – senior uppföljningskoordinator, TLV, Anders Vinberg – senior analytiker, TLV, Joakim Söderberg – CEO Health Solutions, Lise-Lott Eriksson – ordförande Blodcancerförbundet, Ulf Persson – professor, fil dr, senior advisor, IHE, Camilla Waltersson Grönvall – (M) socialutskottet, sjukvårdspolitisk talesperson, Lina Nordqvist – (L), socialutskottet, sjukvårdspolitisk talesperson, Dag Larsson – (S), socialutskottet, Elin Karlsson – 2:e vice ordförande Sjukhusläkarna, Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik, RLIM, Frida Lundmark – sakkunnig policy, Lif, Mona Boström – seniorkonsult, Thomas Johansson – market access manager, BMS, Anna Mannervik – governmental affairs manager BMS.

Tisdag 1 september kl. 09.15–09.45: Vad behövs för att förverkliga Folkhälsomyndighetens förslag om att införa ett vaccinationsprogram för äldre?

2016 lämnade Folkhälsomyndigheten in ett förslag till regeringen om att införa särskilda vaccinationsprogram mot fyra sjukdomar: Hepatit B, influensa, pneumokocksjukdom och tuberkulos. Bland annat ansåg Folkhälsomyndigheten att alla riskgrupper som i dag rekommenderas influensavaccination bör ingå i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram mot influensa, däribland personer över 65 år, något som regeringen hittills inte svarat på.

Paneldeltagare

Göran Stiernstedt –infektionsläkare, docent, ledamot i Coronakommissionen, Sofia Nilsson (C) – riksdagen, Thony Björk –expert i läkemedelsfrågor på SPF, Jonas Vikman – expert, läkemedel och vacciner på Lif,
Ann Hermansson – professor, överläkare Lund, Per Öhlén – chef Sanofi Pasteur Norra Europa.

Moderator: Mats Eriksson, Reformklubben

Arrangör: Reformklubben

Tisdag 1 september kl. 10.15–10.45: Läkemedelsförsörjningen ur ett globalt, europeiskt och svenskt perspektiv – vad kan vi lära av Corona?

Riksrevisionen konstaterade redan 2018 att regeringen och ansvariga myndigheter inte har skapat tillräckliga förutsättningar för en väl fungerande livsmedels- och läkemedelsförsörjning i händelse av kris. Bland annat behövdes det tydligare mål och ansvarsfördelning, men vad har hänt?

Paneldeltagare

Suzanne Håkansson –Senior Director Government Affairs Europe & NoBa Astra Zeneca, Maria Palmetun Ekbäck – ordförande LOK (deltar digitalt), Bengt Mattsson – sakkunnig, policyfrågor, LIF, Karin Båtelson – ordförande Sjukhusläkarna, Pia Steensland –(KD), ledamot socialutskottet, forskare läkemedelsfrågor KI.

Moderator: Anders Blanck, styrelseledamot i Efpia samt vd LIF

Arrangör: Reformklubben

Tisdag 1 september kl. 11.15–11.45: Tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar för patienter – varför är det viktigt och hur får vi det att fungera?

Panelsamtal med fokus på tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar som balanserar såväl det regionala som nationella perspektivet och ger en röst åt politik och förvaltning av svensk hälso- och sjukvård, företag samt patienter som lever med svåra, ibland sällsynta, sjukdomar. Även tillgängliggörandets betydelse för Sverige som life science-nation lyfts.

Samtalet byggs utifrån den röda tråden i hur dagens modell ser ut – från forskning, godkännande, marknad och tillgängliggörande för patienter – och hur innovation i samverkan är en framgångsfaktor.

Paneldeltagare

Anna-Lena Danielsson – (S), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Region Västerbotten, Jonas Claesson – hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro län,
Kenneth Lång – ordförande FAMY Norrbotten (deltar digitalt), Dag Larsson –senior sakkunnig, Lif, Jenni Nordborg – nationell life science-samordnare Regeringskansliet.

Moderator: Elham Pourazar, strateg, innovation & partnerskap, FOU-staben Region Västerbotten

Arrangör: Region Västerbotten

Tisdag 1 september kl. 17.00: Avslutning – Hur behåller, och utvecklar vi den förändringskraft pandemin har gett oss?

Det finns en enorm förändringskraft i den kris vi nu går igenom. Den öppnar möjligheter för sjukvården att arbeta radikalt annorlunda. Vi har också sett en sjukvård som har visat prov på stor anpassningsförmåga och kreativitet för att lösa de utmaningar som den ställts inför – både i stort och smått. Hur tar vi tillvara på den stora förändringskraft som släppts lös när pandemin är över?

Paneldeltagare

Henrik Brehmer – Chief Strategy and Public Affairs Officer Capio, Ylva Sandström – ordförande distriktsläkarföreningen Stockholm, Jonas Claesson – hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro, Anders Blanck – vd Lif, Anders Knape – (M), ordförande SKR.

Moderator: Petter Odmark, analyschef Re-Think

Arrangör: Reformklubben

Om Folkhälsodalen

Folkhälsodalen, ett initiativ från Reformklubben, är sedan 2013 en uppskattad mötesplats för sjukvårdspolitiska samtal under Almedalsveckan. Här debatteras sjukvårdspolitik och hälsofrågor i ett brett perspektiv. Ur diskussionen föds idéer som leder till konkreta förbättringar av svensk hälso- och sjukvård, liksom förslag till reformer som stärker patienternas möjlighet att påverka sin egen vård och behandling.