X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Miljöbedömningsmodell för läkemedel – ett viktigt verktyg

25 juni 2020

Kunskapen om vilken inverkan ett läkemedel har på miljön kan användas för att premiera de grönare produkterna och minska miljöpåverkan i producent- och konsumtionsledet. LIF ligger bakom en modell för miljöbedömning med vilken man kan jämföra påverkan hos preparat med samma aktiva substans. Hur den kan användas presenterades på ett seminarium den 25 juni.

För en grönare läkemedelsanvändning och -produktion behöver man veta hur ett läkemedels miljöpåverkan ser ut och använda kunskapen för att minska miljöriskerna genom förbättringar i tillverknings- och konsumtionsledet.

Tillsammans med LIF har IVL Svenska Miljöinstitutet arbetat fram en modell för miljöbedömning av läkemedel som täcker två stora utmaningar för läkemedelsindustrin: miljörisker vid utsläpp av API (aktiv läkemedelssubstans) under tillverkning och användning samt klimatavtryck under en produkts livscykel. Syftet med modellen är att ta fram produktspecifik miljöinformation som gör det möjligt att jämföra miljöpåverkan hos produkter med samma aktiva substans. Miljöbedömningarna kan sedan användas för att minska miljöpåverkan längs läkemedelsvärdekedjan, både hos producenter och aktörer på inköpssidan som regioner, apotek och myndigheter.

Modellen togs fram 2017–2019 och delar av den bygger på den redan befintliga miljöklassificeringen på Fass.se, även det ett initiativ från LIF, som innebär att man beräknar graden av miljöpåverkan hos ett läkemedel vid utsöndring från patient.

Modellen ska göras redo för användning

Nästa steg är att vidareutveckla modellen för att den ska kunna börja användas. I samarbete med LIF har IVL Svenska Miljöinstitutet kartlagt de berörda aktörernas behov och tillämpningsområden samt tittat på incitament och hinder för användandet. På ett seminarium den 25 juni gick man igenom resultaten och stakade ut vägen för det fortsatta arbetet: under det kommande året ska man vidareutveckla miljöriskdelen av modellen och göra en testpilot av den i upphandlingar. Parallellt ska man ta fram en strategisk färdplan för utvecklingen av hela modellen och dess tillämpning tillsammans med alla inblandade aktörer i kedjan.

LIFs miljöexpert Bengt Mattson som varit involverad i arbetet med miljöbedömningsmodellen säger att den kan bli ett viktigt verktyg när den är klar och att han hoppas att alla aktörer engagerar sig i nästa del av projektet:

”Nu måste vi hitta en lagom omfattande modell så att den kan få bred användning. De som ska använda bedömningarna för olika beslut behöver bidra med kunskap utifrån sina verksamhetsområden och fastslå vilka förenklingar och anpassningar som är rimliga.”

Miljöhänsyn vid val av läkemedel

När miljöbedömningsmodellen är redo att sjösättas ser LIF ett antal användningsområden. Ett viktigt sådant är införandet av en miljöpremie inom ramen för utbytessystemet för generika, vilket skulle möjliggöra att miljöhänsyn vägs in i beslutet. Idag är det endast priset som avgör vilka produkter som blir periodens vara, de billigare men medicinskt likvärdiga läkemedel kunderna erbjuds att byta till när de hämtar ut recept på apoteket. ”Här bör vi börja med de produktsegment som har störst potentiell miljöpåverkan, först och främst antibiotika”, säger Bengt Mattson.

Miljöinformationen kan också viktas i offentlig upphandling och påverka vilka läkemedel som ska köpas in. Ett tredje område är som resurs i apotekens hållbarhetsarbete, där de med hjälp av den produktspecifika informationen som vägledning kan köpa in de mest miljövänliga alternativen.

 

En miljöbedömningsmodell för läkemedel

  • Miljöbedömningsmodellen gör det möjligt att jämföra graden av miljöpåverkan hos produkter med samma aktiva substans.
  • Modellen täcker miljörisker vid utsläpp av aktiv läkemedelssubstans under produktion och konsumtion samt klimatavtrycket i ett livscykelperspektiv.
  • Informationen kan användas för att premiera miljövänliga alternativ inom utbytessystemet för generika, vid offentlig upphandling och apotekens inköp av receptfria produkter.
  • Modellen har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet och LIF.
Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4