X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif arbetar långsiktigt med hållbarhet

4 november 2020

I ett blogginlägg på Läkemedelsvärlden den 2 november uppmärksammar chefredaktör Ingrid Helander, som även är kommunikationsansvarig vid Apotekarsocieteten, Lifs arbete med FN:s globala hållbarhetsmål. Ingrid Helander är starkt kritisk till en 45 sekunder lång grafisk film från Lif som sprids i sociala medier, och hon säger sig bli både frustrerad och provocerad av filmens enligt henne fluffiga hållbarhetsbudskap.

Kritiken hade varit berättigad om allt som läkemedelsbranschen gör inom området skulle vara att producera en kort och översiktlig film som endast innehåller några övergripande budskap. Men så är det ju dessbättre inte. Syftet med en kortfilm i sociala medier är att locka tittare att ta del av fördjupad information.

Läkemedelsbranschen har i flera år arbetat med FN:s globala hållbarhetsmål, men varit alltför dåliga på att berätta om alla de initiativ som genomförs. Därför har vi nu samlat konkreta exempel på hur våra medlemmar, de forskande läkemedelsföretagen, bidrar till hållbarhetsmålen. Den 23 november genomför vi en digital konferens helt ämnad åt dessa exempel.

Agenda 2030 och FNs globala hållbarhetsmål är ingenting vi tar lätt på. Det är av största vikt att hela samhället ställer om och fullt ut integrerar målen i sina verksamheter för att vi gemensamt ska lyckas. Men det är ingen enkel resa. De utsläpp av läkemedelssubstanser – och då kanske främst antibiotikasubstanser – från läkemedelsproduktion som tas upp i Läkemedelsvärldens text är en av de utmaningar våra läkemedelsföretag arbetar med. Vi har alla den gemensamma ambitionen att säkerställa att inga oacceptabla utsläpp från produktion sker.

Idag finns utsläppsvärden (så kallade ”discharge targets”) publicerade inom ramen för läkemedelsbranschens gemensamma initiativ AMR Industry Alliance.Och ett motsvarande ramverk för ansvarsfull tillverkning och hantering av utsläpp av läkemedelssubstans för andra relevanta läkemedelsmolekyler är på gång som ett led i de europeiska läkemedelsindustriföreningarnas samarbete om läkemedel i miljön.

Men hållbarhetsfrågan är så mycket större än utsläpp av läkemedelssubstans från tillverkning. Liksom alla andra måste vi såklart se över hur vi kan minska andra utsläpp, exempelvis växthusgaser, och då såväl från tillverkning som i hela läkemedelskedjan. Vi behöver titta på hur olika förpackningslösningar påverkar miljön, inte bara ur avfallsperspektivet utan också kopplat till energiåtgång genom hela kedjan. Men vi måste dessutom lyfta blicken mot andra hållbarhetsfrågor – inom både det sociala området och den långsiktiga finansiella hållbarheten i de olika delarna av en produkts livscykel. Syftet med att vi samlar läkemedelsföretagens goda hållbarhetsexempel är just att hjälpa till att bredda perspektiven och försöka bidra till att de globala hållbarhetsmålen och hela Agenda 2030-arbetet får ökad spridning, i läkemedelsföretagen och i samhället i stort.

Vårt arbete kommer nog inte kunna leverera lösningar på alla frågor där Ingrid Helander efterlyser svar – bland annat finns många utmaningar gällande transparensfrågan som vi och andra aktörer försöker finna bra metoder att hantera. Vi vill – i enlighet med svensk tradition och kultur – ha en ökad transparens. Men en viktig förutsättning är att det inte leder till att patienter avstår från sitt förskrivna läkemedel för att det kommer från ett land vars miljöförhållanden uppfattas som sämre. Information om var narkotiska eller andra stöldbegärliga läkemedel tillverkas får inte heller hamna i orätta händer.

Ingrid Helander tycks också irriteras av Lifs nya logotyp och grafiska profil. Och när det gäller sådana tycke-och-smak-frågor får ju var och en ha sin egen uppfattning. Vi på Lif är mycket nöjda med den grafiska profilen, som är resultatet av dels ett gediget grundarbete med ett flertal analyser och undersökningar, dels ett briljant utfört arbete med det visuella formspråket.

Bengt Mattson, hållbarhetsexpert på Lif

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4