X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsbranschens hållbarhetsarbete lyftes på Lifs heldagskonferens

27 november 2020

Hållbarhetsfrågan blir allt viktigare och den dominerande färdplanen för arbetet är FN:s Agenda 2030 med sina globala mål för hållbar utveckling. För att öka engagemanget och visa upp det arbete som görs inom läkemedelssektorn anordnade Lif en heldagskonferens den 23 november som lyfte branschens arbete med realiserandet av Agenda 2030.

Konferensen belyste vad Lif och läkemedelsbranschen gör i stort för att nå de globala hållbarhetsmålen och presenterade exempel från den praktiska verksamheten i nio företag som spände över ett brett register. Här lyftes bland annat insatser kring hälsa, jämställdhet, ansvar i leverantörskedjan, miljö och klimat, antibiotikaresistens och partnerskap för socialt ansvarstagande.

Bengt Mattson, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Lif och konferensens moderator, säger att just bredden var viktig att synliggöra.

”Det vi ville få fram är att Agenda 2030 och hållbarhetsmålen är breda. Vi hamnar ofta i miljöfrågan när det kommer till samtal om läkemedel och hållbar utveckling men det är så mycket större. Det har vi kunnat visa idag genom att också lyfta samverkan och hälso- och sociala perspektiv. Och i alla företagsexemplen poängterade man samarbete och partnerskap.”

Panelsamtal om prioritering och samarbete kring Agenda 2030

 

Dagen avslutades med en paneldiskussion där Lifs vd Anders Blanck, regeringens Life Science-samordnare Jenni Nordborg, den nationella samordnaren för Agenda 2030 Gabriel Wikström och Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad, diskuterade hur läkemedelssektorn och resten av samhällets aktörer kan samverka för att nå de globala målen.

Samtalet rörde Sveriges arbete med Agenda 2030 på både internationell, nationell och lokalpolitisk nivå. Även här stod samverkan i centrum – gärna tvärsektoriellt samarbete mellan stat, region, kommun, civilsamhälle och näringsliv med såväl inhemsk som internationell inriktning – och vikten av praktisk handling för att genomföra omställningen löpte som en röd tråd genom diskussionen. Gabriel Wikström påpekade att det är tio år kvar till 2030 då de globala målen ska vara nådda och att FN korat 20-talet som ”the decade of action”.

Prioritering var ett annat diskussionsämne. Agenda 2030 har 17 mål och 169 delmål, och regeringens Life Sciencesstrategi som är kopplad till agendan har åtta prioriterade områden med 30 målsättningar. För att göra rätt saker, och inte bara en mängd bra saker, behöver läkemedelsbranschen både hjälp med att prioritera och hjälpa andra aktörer med deras prioriteringar. Den kraft som finns i partnerskapet mellan näringslivet och det offentliga samhället måste tas tillvara.

Arbetet fortsätter

”Dagen har visat på vilken kraft, engagemang och kompetens som finns hos våra företag i det dagliga arbetet med att lyfta och driva frågan” sade Anders Blanck när konferensen gick mot sitt slut. ”Och vi ser att Sverige kan vara ledande i arbetet. Jag ser fram emot en fortsatt dialog med alla aktörer men också konkreta insatser för att tillsammans kunna leda arbetet mot en omställning av samhället i hållbar inriktning.”

Ta del av konferensen och företagsexemplen

Läs mer om företagens exempel här

Se konferensen i efterhand (det går att klicka och välja bland programpunkterna)

 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4