X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

”Framtidens läkare behöver kunskap om läkemedel” – Lifs medicinska råd i debattartikel

4 november 2020
Grupp med sjukvårdspersonal

”Vi läkare inom läkemedelsindustrin ställer gärna upp och stöttar kollegor som vill nå en förbättrad kunskap om läkemedelsanvändning”, skriver de i Läkartidningen apropå en studie som visar att läkarstudenter inte känner sig trygga med sina kunskaper på området.

Enligt en studie känner en majoritet av snart färdigutbildade läkarstudenter sig inte trygga med sina kunskaper om verkningsmekanism, effekt och biverkningar hos vanliga läkemedel. I en debattartikel i Läkartidningen uppmärksammar Johan Brun (senior medicinsk rådgivare på Lif) och två medlemmar i Lifs medicinska råd, Anna Åleskog (medicinsk chef, Bristol Myers Squibb) samt Tobias Bäckström (medicinsk chef, Novartis) den bekymmersamma situationen och pekar på vikten av att läkarstuderande får färsk och gedigen kunskap om läkemedelsanvändning.

”För att säkerställa en säkrare och mer effektiv användning av läkemedel i sjukvården ställer vi läkare inom läkemedelsindustrin gärna upp och stöttar kollegor som vill nå en förbättrad kunskap om läkemedelsanvändning”, skriver de.

Läkemedelsbranschen erbjuder resurser

Bland annat lyfter de olika resurser för kompetenshöjning som branschen kan erbjuda vårdens professioner: läkemedelsföretagens specialiserade medicinska personal som kan bistå med kunskap och en samverkansöverenskommelse mellan SKR och Lif när det gäller formerna för informationsutbyte som underlättar kunskapsöverföring. ”Det gäller inte minst den nya generationens läkemedel, som ofta är mer specifika och kräver särskild kunskap för korrekt användning”, poängterar debattörerna.

Läs artikeln ”Framtidens läkare behöver också kunskap om läkemedelsbehandling”