X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif kräver en översyn av parallellimportklausulen i sidoöverenskommelser

16 oktober 2020

Lif lämnade i dagarna in en skrivelse till Socialdepartementet med önskemål om en översyn av den s.k. parallellimportklausulen (PI-klausul) som idag ingår i trepartsöverläggningar och tecknande av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner.

PI-klausulen innebär att originalföretaget betalar återbäring oavsett om företaget själv har sålt produkten eller om produkten sålts av ett annat företag i form av parallellimport. En ordning som innebär stora ekonomiska risker för originalföretagen och stora svårigheter att budgetera den egna försäljningen och återbäringen. Varje parallellimporterad förpackning som säljs när det finns en sidoöverenskommelse med regionerna leder till en kostnad för det direktimporterande företaget.

För att ordningen med sidoöverenskommelser ska kunna fortsätta att skapa snabbare tillgång till behandling för patienter och lägre kostnader för regionerna behöver förutsättningarna för originalföretagen att ingå sidoöverenskommelser skyndsamt ändras. Alla företag måste behandlas lika, oavsett om det är direktimporterande eller parallellimporterande företag.

- Under snart fem år har läkemedelsföretag i Sverige tvingats betala återbäring på läkemedel som de inte själva sålt, utan som parallellimporterats och säljs i Sverige av andra företag. Detta är helt orimligt och nu måste regeringen agera, säger Karolina Antonov i en ledare i Life-time.

 

Läs hela ledaren här.

 

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU