X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif kommenterar lagrådsremissen om vaccinationsregister

16 oktober 2020

Regeringen har nu lämnat remiss på lagförslag rörande vaccinationsregister till Lagrådet. Lif var en av de organisationer som lämnade remissvar på skrivelserna. 

– Jag har full förståelse för att det remitterade förslaget har utarbetats på mycket kort tid och under den press som den pågående pandemin innebär, säger Bengt Mattson, vaccinexpert på Lif. Trots det anser jag att det föreslagna tillägget av ”sjukdom vid covid-19” är alltför smalt. Formuleringen riskerar att ha mycket kortsiktig betydelse. De mutationer som kan tänkas ske med viruset kan ju exempelvis leda till att vi redan nästa år egentligen inte längre pratar om sjukdomen covid-19 – utan att det är sjukdomen om covid-20 som ska förhindras genom vaccinationer. Jag ser därför att regeringen – utifrån tidigare gjorda bedömningar – åtminstone borde föreslagit formuleringen ”av Folkhälsomyndigheten rekommenderad pandemivaccination”. Lif anser därutöver att det hade varit välkommet att redan nu ta steg för att förbereda för att vaccinationsregistret ska kunna omfatta andra former av vaccinationer som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

– Jag vill också lyfta fram att det remitterade förslaget tyvärr endast innehåller minsta möjliga förändring för att tillhandahålla någon form av hälsodata – nämligen införande av dos-registrering. Detta dock endast för covid-19-vacciner, inte för de barnvacciner som redan idag hanteras i registret. Jag tycker att detta visar på en onödig försiktighet gällande registrering av vaccinationer och möjliggörande av uppföljning, när det de facto görs triggat av den kanske den största hälso- och sjukvårdsutmaningen i modern tid. Det torde vara så att allmänheten troligen bara förutsätter att detta ska ske utifrån behovet av att kunna genomföra en kontrollerad och säker vaccination samt att kunna följa upp densamma.

 

Läs hela Lifs remissvar här.

Läs hela lagrådsremissen här.

 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4