X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Höga förväntningar på precisionsmedicinen – ett bättre liv för patienten och lägre kostnader för sjukvården

13 oktober 2020

Genomic medicine Sweden, GMS, ordnade tillsammans med Nätverket mot cancer och Riksförbundet Sällsynta diagnoser den 9 oktober ett webbinarium kring precisionsmedicin och de förväntningar som finns både från patienter och från företrädare för hälso- och sjukvården. Vad precisionsmedicin kan ha för påverkan på patientens livskvalitet och hur det kopplar till hälsoekonomiska aspekter och bedömningar diskuterades också.

Frida Lundmark, sakkunnig policy på Lif modererade webbinariet. Efter webbinariet vill hon lyfta fram vikten av att i arbetet med implementering av precisionsmedicin tidigt och konkret lyfta in patientperspektivet

–Det hälsoekonomiska perspektivet måste kunna adressera precisionsmedicinens potentiellt långsiktigt positiva effekter på patienternas livskvalitet, inte minst kopplat till exempelvis frånvaro av sena biverkningar vid cancerbehandlingar.

Patienter och närstående deltog

I webbinariet deltog fyra patientrepresentanter, själva drabbade eller med en nära anhörig med cancer eller en sällsynt sjukdom. De delade öppenhjärtigt med sig av sina erfarenheter av sjukdom och sina förväntningar på vad precisionsmedicin skulle kunna innebära redan nu och och i framtiden. Helene Cederroth, ordförande i Willefonden, berättade om hur hon och hennes man förlorat tre barn i en odiagnostiserad sjukdom och hur det fick dem att skapa Willefonden – som arbetar för att idag odiagnostiserade sjukdomar ska kunna diagnostiseras.

– Utvecklingen av precisionsmedicin kommer att ge oss helt nya verktyg och skapa möjligheter för att fler odiagnostiserade barn ska få en diagnos, säger Frida Lundmark.

Martin Persson från Barncancerfonden berättade om sina erfarenheter från tiden som barncancerpatient och vilka s.k. seneffekter den tuffa behandlingen han genomgick som barn har gett honom som vuxen.

–  Också här är förväntningarna stora på precisionsmedicinen, att vi genom mer individanpassad behandling får bättre möjligheter att minska långvariga biverkningar. Att man inte bara ska överleva sin cancer utan också efter tillfrisknandet ska kunna leva ett liv med hög livskvalitet.

Jämlik vård viktigt mål

Förväntningarna på vad utvecklingen inom precisionsmedicin kommer att innebära för såväl patienter med sällsynta sjukdomar och cancer är stora, från patienterna men också från de läkare som möter dessa patienter dagligen.

En viktig fråga är att säkerställa att alla patienter, oavsett var i Sverige man bor, får tillgång till de framsteg och de möjligheter som kommer med utvecklingen av precisionsmedicin.

–   Här finns flera utmaningar menar Frida Lundmark. Vi kan se att det regionaliserade sjukvårdssystemet och politiska beslut på regional nivå inte i alla lägen ger samma möjligheter för alla patienter i Sverige.

Prioriterat område

Också i regeringens Life Science-strategi pekas precisionsmedicin ut som ett prioriterat område. Den uttalade målsättningen är att Sverige ska vara ett föregångsland i implementering av precisionsmedicin. I det ligger också att säkerställa tidig tillgång till nya innovativa behandlingar för patienterna, något som också bidrar till kunskapsgenerering inom området.

–   Det är viktigt att vi agerar nu, både för att säkerställa att svenska patienter får tillgång till och kan tillgodogöra sig de landvinningar som gjorts inom området men också för att öka Sveriges konkurrens och attraktionskraft. Vi vill att fler företag ska förlägga kliniska läkemedelsprövningar och investeringar inom F&I i Sverige, avslutar Frida Lundmark.


Missade du webbinariet kan du se det i efterhand:

https://genomicmedicine.se/webbinarium/

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy