X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Digitalt möte: Framtidens cancervård bygger vi tillsammans – upprop till innovation på systemnivå

5 oktober 2020

Nollvision cancer och Sverige ledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier 2030 (ATMP) bjuder in till ett möte om visioner och pågående insatser för att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt. Från Lif deltar Johan Brun, senior medicinsk rådgivare.

Tid: 7 oktober 09.00–10.30

Plats: Seminariet sänds via Zoom.

Klicka här för att anmäla dig till "Framtidens cancervård bygger vi tillsammans". 

Tema nollvision

Lifs medicinska rådgivare Johan Brun är en av talarna. Han kommer att prata på temat nollvision och vad som krävs för att uppnå det, både diagnostiskt och terapeutiskt.

Vilka utmaningar ser du framför dig för att nå nollvisionen?

– Vi står inför viktiga forskningsgenombrott och nu måste vi hitta sätt att ta till oss nästa generation forskningsframsteg. Hur får vi in dem i hälso- och sjukvården och hur kan vi finansiera nya avancerade terapier när vården samtidigt ska räcka till allt fler och allt fler äldre som kanske drabbas av flera olika sjukdomar samtidigt?

Hur står sig Sverige i konkurrensen?

Det händer otroligt mycket internationellt och om vi vill vara med är det viktigt att vi räcker upp handen och skapar rätt förutsättningar. Vi har bra infrastrukturer, bra data men forskarsamhället – både akademi och företag – måste kunna ta del av detta för att Sverige ska var intressant att investera i.

Övriga talare 

  • Ebba Hult, samordnare Nollvision cancer
  • Kristina Kannisto, projektledare ATMP Swelife
  • Hans Hägglund, MD, professor, nationell cancersamordnare och initiativtagare till Nollvision cancer
  • Eskil Degsell, patient- och närståendeföreträdare
  • Hans-Gustaf Ljunggren, professor och överläkare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset
  • Jukka Lausmaa, projektledare Sverige ledande inom avancerade terapier