X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

november
v44 1 2 3 4 5 6 7
v45 8 9 10 11 12 13 14
v46 15 16 17 18 19 20 21
v47 22 23 24 25 26 27 28
v48 29 30 1 2 3 4 5

Kalendarium

Här finner du information om våra kommande utbildningar och seminarier. Här listas även ett urval av evenemang där någon från Lif deltar som talare eller paneldeltagare.

Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö. Lokal: Multirummet. Man kan även delta digitalt.

Life Science-branschen verkar i ett sammanhang som förenklat kan beskrivas forskning – utveckling – användning – uppföljning. Samverkan mellan Life Science-branschen och Region Skåne sker i princip i alla dessa delar och är av stor vikt för båda parter. Det finns ett gemensamt intresse att tillgängliggöra
innovativa läkemedel och behandlingar som syftar till patientnytta i form av förbättrade utfall i vården. Viktiga saker har hänt sedan Uppstart Almedalen 2019. Vad kommer hända framöver? Vi kommer berätta om de framsteg och initiativ som har hänt sedan senaste mötet. Vi kommer också blicka framåt.

Mötet är ett samarrangemang mellan Region Skåne och Lif.

Plats: Digitalt

Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) arrangerar varje år Dagar om Lagar. 2021 är det 25-årsjubileum. Temat för årets konferens den 4–5 november är hälsodata och molntjänster. Lifs Frida Lundmark deltar och berättar om hälsodata för industrins behov.

Plats: Digitalt

Coronapandemin visade på brister inom den medicinska vården av äldre. Glappet mellan region- och kommundriven vård av äldre behöver bryggas över. Samtidigt behöver både kommuner och regioner nyanställa och när den stora gruppen fyrtiotalister blir äldre står både vården och omsorgen inför stora kapacitetsutmaningar. Hur ska vården av de äldre förbättras och kommer den nya äldreomsorgslagen bidra till att täta de glapp och kunskapsluckor som finns inom vården av de äldre?

Plats: Digitalt

På Forskningens fantastiska framsteg: Diabetes går vi igenom diabetesvårdens utveckling genom historien fram till idag och hur kan förbättras. Vi gör också nedslag i den spännande diabetesforskningen och framtidens behandlingar.

Medverkande: Kerstin Brismar – senior professor i diabetesforskning, Björn Ehlin – ordförande i Svenska Diabetesförbundet, Stefan Jansson – allmänläkarspecialist m.fl.

IVDR Summit Datum: 18 nov 2021
Plats: Digitalt

Med mindre än ett år kvar tills det nya regelverket för medicintekniska produkter för In Vitro Diagnostik (IVDR) träder i kraft, kvarstår många frågetecken och ännu råder osäkerhet kring såväl implementeringen som dess konsekvenser på marknaden. Under IVDR Summit riktas ljuset mot de viktigaste frågorna och farhågorna kring det nya regelverket. Vad är det som ändras? Vilken påverkan får detta på aktörerna på marknaden? Vilka konsekvenser kan det leda till i samhället? Vilka utmaningar kvarstår och hur kan dessa mötas? Lifs Dag Larsson medverkar i programmet.

Plats: Digitalt

Konferensen arrangeras av Forskning- och utbildningsavdelningen, Akademiska sjukhuset och Lif är en av huvudsponsorerna.

Plats: Digitalt

Meet representatives from the Authorities and Industry and expand your network and knowledge within the Nordic-Baltic region within the field of Health Technology Assessments.

Plats: Digitalt

Mer information kommer hösten 2021.