X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

maj
v17 26 27 28 29 30 1 2
v18 3 4 5 6 7 8 9
v19 10 11 12 13 14 15 16
v20 17 18 19 20 21 22 23
v21 24 25 26 27 28 29 30
v22 31 1 2 3 4 5 6

Kalendarium

Här finner du information om våra kommande utbildningar och seminarier. Här listas även ett urval av evenemang där någon från Lif deltar som talare eller paneldeltagare.

Plats: Digitalt

Den ökade psykiska ohälsan diskuteras allt mer, inte minst situationen under pandemin, och regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugotal berörda myndigheter inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Men hur är ser det ut idag? Hur säkrar vi den psykiatriska vårdens kompetensutveckling och införandet av mer personcentrerad vård?

Plats: Digitalt

Den 15 sep är det exakt ett år kvar till valet 2022. Samtalsserien Vården Viktiga Vägval har bland annat handlat om patientnära forskning, kunskapsstyrning, digitalisering och precisionsmedicin – vad kommer valet 2022 handla om? Hur kommer partiernas vårdpolitik se ut i framtiden? Vilka är de viktiga frågorna och skiljelinjerna?

Plats: Digitalt

Migrän är en av våra stora folksjukdomar, runt en och en halv miljon svenskar har diagnosen. Men genom åren har effektiva läkemedel tagits fram och en del av dem kan till och med förebygga anfall. Den 22/9 går vi igenom dagens behandlingar, hur migränvården kan utvecklas och forskningen kring nya läkemedel.

Med bland annat neurologiprofessor Mattias Linde och Jenny Norén, ordförande för Huvudvärksförbundet.

Plats: Digitalt

Sverige är ett av de få länder som inte har en nationell strategi för sällsynta diagnoser eller någon specifik överenskommelse för att säkerställa jämlik tillgång till vård för denna patientgrupp. Beräkningar visar att uppskattningsvis har 300 miljoner människor i världen en sällsynt diagnos, varav 400 000 av dessa bor i Sverige. Svensk hälso- och sjukvård har i många avseenden goda förutsättningar för att skapa en jämlik vård för patienter med sällsynta diagnoser, men det saknas en nationell samordning av befintliga strukturer och resurser. Är svaret en nationell handlingsplan mer nationell samordning och en gemensam finansieringsmodell? Och hur ett ökat samarbete inom EU förbättra förutsättningarna för diagnos och behandling?

Plats: Digitalt

Mer information kommer tidigt hösten 2021.

 

Plats: Digitalt

Coronapandemin visade på brister inom den medicinska vården av äldre. Glappet mellan region- och kommundriven vård av äldre behöver bryggas över. Samtidigt behöver både kommuner och regioner nyanställa och när den stora gruppen fyrtiotalister blir äldre står både vården och omsorgen inför stora kapacitetsutmaningar. Hur ska vården av de äldre förbättras och kommer den nya äldreomsorgslagen bidra till att täta de glapp och kunskapsluckor som finns inom vården av de äldre?

Plats: Digitalt

Mer information kommer hösten 2021.

Plats: Digitalt

Mer information kommer hösten 2021.