X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens Viktiga Vägval #9 – Hur kan den psykiska ohälsan minska?

Den ökade psykiska ohälsan diskuteras allt mer, inte minst situationen under pandemin, och regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugotal berörda myndigheter inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Men hur är ser det ut idag? Hur säkrar vi den psykiatriska vårdens kompetensutveckling och införandet av mer personcentrerad vård?

Panel VVV9.png

Deltar i seminariet gör:

Ing-Marie Wieselgren, samordnare psykisk ohälsa, SKR
Lennart Lundin, vice ordförande för Schizofreniförbundet
Jonas Eberhard, psykiater och vetenskaplig sekreterare, Svensk Psykiatrisk förening 
Susanne Nordling (MP), ordförande för psykiatriberedningen, Region Stockholm

 

Länk till anmälan

Livelänk till seminariet

 

Mötet är kostnadsfritt!

Läs mer om tidigare seminarier här.