X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Frukostmöte: Hur blir vi bäst på e-hälsa i såväl teori som praktik?

Lif och Swedish Medtech vill fortsätta dialogen kring vilka verktyg vi har och hur vi behöver jobba tillsammans för att skapa förutsättningar att bli än bättre på ehälsa. Denna gång utgår vi från Vision e-hälsa 2025 och diskuterar såväl teori som praktik. Gäster denna gång är Karina Tellinger McNeil från SKR, Jenny Roxenius från Region Jämtland-Härjedalen samt Daniel Forslund (L).

Preliminärt program:

09:00 Introduktion/välkomna
Magnus Lejelöv, Lif och Malin Hollmark, Swedish Medtech

09:05 Hur skall Sverige bli bäst på e-hälsa 2025
Karina Tellinger McNeil SKR/Vision e-hälsa 2025

09:20 Hur går man tillväga för att implementera lösningar i en region för att uppnå en bra sjukvård för medborgarna men också visionen om att bli bäst på e-hälsa
Jenny Roxenius Region Jämtland-Härjedalen

09:40 Kommentar från ett politiskt perspektiv
Daniel Forslund, (L), ordförande Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott, ordförande SKR:s beredning för digitalisering

09:45 Diskussion och konkretisering

10:00 Avslut

 

Inbjudan som pdf.

 

Till anmälan.