X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens Viktiga Vägval #5 – Förändrade förutsättningar för den patientnära forskningen – utmaningar och möjligheter för svensk Life Science

24 februari 2021 kl. 12.00-13.00
Digitalt
Anordnas av: Lif
Sista anmälningsdatum: 22 februari 2021
Kontaktperson:

Peter Leander, peter.leander@lif.se.

Regeringens mål är att Sverige ska vara en ledande Life Science-nation. För det krävs internationellt slagkraftig forskning och innovation och att akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet samverkar i framtagandet av den nya kunskapen.  Men hur ska vi åstadkomma det samtidigt som vi strukturförändrar hälso- och sjukvårdssystemet? Hur ska forskningen bli en naturlig del i den nära vården, inom primärvården och i de vårdmiljöer där kroniker och äldre vistas?

Ett av målen i Life Science-strategin är att fler kliniska studier som bedrivs i samarbete med näringslivet ska förläggas i Sverige. Vad krävs för att nå det målet? Hur kan ökad användning av hälsodata och kvalitetsregister stärka den kliniska forskningen och vilken roll kan och ska Life Science-företagen spela? Och hur kan vi skapa utrymme för den patientnära forskningen i hälso- och sjukvården efter pandemin?

Det är några av de frågor som diskuteras under seminariet Vårdens Viktiga Vägval den 24 februari.

Deltar gör:

  • Jenni Nordborg, regeringens nationella samordnare Life Science 
  • Olle Stendahl, professor emeritus medicinsk mikrobiologi, Linköpings universitet. Tidigare ordförande Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning
  • Jan Kilhamn, FoU-chef hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen, ordförande i Nationell Samverkansgrupp (NSG) forskning och Life Science
  • Gunilla Svantorp, riksdagsledamot (S) ordförande utbildningsutskottet
  • Anders Blanck, vd Lif

Panel VVV5.png

Mötet är kostnadsfritt!

 

Livelänk till seminariet.

 

Läs mer om tidigare seminarier här.