Vårdens Viktiga Vägval #3 Vägen till en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård

16 november 2020 kl. 12.00-13.00
Digitalt och fysiskt på City Life
Anordnas av: LIF
Sista anmälningsdatum: 12 november 2020
Kontaktperson:

Peter Lenader, peter.leander@lif.se

Mer information kommer.