Vårdens Viktiga Vägval #2 Vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård

14 oktober 2020 kl. 12.00-13.00
Digitalt och fysiskt på City Life
Anordnas av: LIF
Sista anmälningsdatum: 9 oktober 2020
Kontaktperson:

Peter Leander, peter.leander@lif.se

Mer information kommer.