X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

INSTÄLLT ! Vårmöte om läkemedel i Region Östergötland

12 maj 2020 kl. 09.30-18.00
Sky apartments, Tornbyvägen 1, Linköping
Anordnas av: LIF och Region Östergötland
Sista anmälningsdatum: 19 mars 2020


Syftet med dagen är att skapa en tidseffektiv arena för kunskapsutbyte om läkemedel och läkemedelsbehandling.

Läkemedel som kan komma ifråga är dels befintliga produkter som kan vara aktuella för rekommendationer, men också läkemedel som rekvireras eller berörs av upphandling. När det gäller information kring pågående studier och utvecklingsområden så har Läkemedelskommittén i Region Östergötland dessutom efterfrågat företag att delge sådan information vid detta tillfälle. Arenan ska ses som ett grundutbyte av information inför kommande arbete.

Även i år ges samtliga expertgrupper och företag möjlighet att i förväg avisera frågor och agendapunkter som man vill lyfta vid mötet med syfte att öka kvaliteten i diskussionerna. Dessa uppgifter delges självklart enbart respektive önskad expertgrupp/företag.

Tidsschema 12 maj

Kl 09.30 Registreringen öppnar
Restaurang Torn1, Tornbyvägen 1

Kl 10.30‐12.00 Enskilda diskussioner företag/expertgrupp
Sky apartments, Tornbyvägen 1

Kl 12.00‐13.00 Lunch samt information från Region Östergötland och LIF
Restaurang Torn1, Tornbyvägen 1

Kl 13.00-18.00 Enskilda diskussioner företag/expertgrupp forts.
Sky apartments, Tornbyvägen 1

ANMÄLAN

Anmälan sker av en kontaktperson per företag via länken nedan. Där anmäls vilka expertgrupper företaget önskar träffa, vilka agendapunkter man önskar lyfta, samt namn och kontaktuppgifter till deltagare från företagen. Anmäl även hur många som önskar äta lunch, även specialkost. OBS! Max 2 personer/företag/expertgrupp. Sista svarsdatum för anmälan är 19 mars.

https://www.lyyti.fi/reg/Varmote_om_lakemedel_i_Region_Ostergotland_2019_2561

Finalt schema skickas ut den 15 april till respektive företags kontaktperson. Då finns möjlighet att korrigera antalet luncher. Instruktion om detta ges när schemat skickas ut.

Deltagande expertgrupper den 12 maj:

 • Andningsorgan
 • Gynekologi/Urologi (ej blåscancer, prostatacancer)
 • Smärta/Neurologi
 • Hjärta/Kärl (exkl hypertoni och blodfetter)
 • Hud
 • Mage/Tarm
 • Psykiatri
 • Endokrinologi (inkl hypertoni och blodfetter)
 • Barn
 • Vacciner
 • Läkemedelsenhet och Upphandlingscentrum (upphandling, avtal)

Observera att samtliga medlemmar i expertgrupperna inte närvarar under dagen. Onkologiska läkemedel, som hanteras i en sjukvårdsregional grupp under Regionalt Cancercentrum, kommer inte diskuteras vid detta möte.

För ytterligare information, kontakta Gunilla Wåhlander Kadmark via mejl gunilla.wahlanderkadmark@lif.se eller Dag Larsson via mejl Dag.Larsson@lif.se på LIFs kansli.

 

Inbjudan som pdf.


Läkemedelskommittén i Region Östergötland
Christina Fischer

LIF Sydost, Ordf

Jenny Cajnerud Skala