Nationella cancerstrategin 10 år

3 februari 2020 kl. 10.00-19.00
Aula Medica, Karolinska Institutet
Anordnas av: RCC i samverkan och Socialdepartementet
Sista anmälningsdatum: 5 december 2019

RCC i samverkan och Socialdepartementet vill uppmärksamma att nationella cancerstrategin fyllt 10 år. LIFs Anders Blanck deltar i panel om introduktion av innovativa metoder för diagnostik och behandling av Cancer: Ny kunskap måste snabbare nå patienten.

Arrangemanget är öppet för alla som är engagerade i utvecklingen av cancervården i Sverige; vårdprofessioner, ledningar och beslutsfattare i hälso- och sjukvården, patientföreträdare, patienter, närstående, akademi, näringsliv, politik, myndigheter, medier och andra organisationer.

Program (pdf)