VIMA – Vidareutbildning för informations- och marknadsansvariga

10 juni 2019 kl. 12.30-16.30
Berns konferens, Kammarsalen, Stockholm
Anordnas av: LIF
Sista anmälningsdatum: 31 maj 2019
Pris Anmälan är bindande och frånvaro utan besked i förhand kommer att debiteras 800 kronor.
Kontaktperson:

Dag Larsson, LIF, dag.larsson@lif.se, 070-311 17 27

LIF – det forskande läkemedelsföretagen bjuder in till vidareutbildning för informations- och marknadsvariga. Målgrupp för utbildningen är de som tidigare genomgått den IMA-kurs som Läkemedelsakademin levererar på uppdrag av LIF.

Program

Anmälan