Läkemedelsriksdagen

21 mars 2017 kl.
Norra Latin (aulan), City Conference Centre, Drottninggatan 71 B, i centrala Stockholm
Anordnas av: Läkemedelsakademin
Kontaktperson:

Läs mer på Läkemedelsakademins hemsida.

Årets Läkemedelsriksdag handlar om utmaningarna med att värdera och prissätta läkemedel utifrån medicinska resultat av behandlingen. Arrangör Läkemedelsakademin i samarbete med TLV, SBU, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.