Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2016

21 – 22 september 2016 kl.
Stockholmsmässan Älvsjö
Anordnas av: SKL

Den nionde Nationella konferensen om patientsäkerhetskonferensen är en nationell samlingsplats för dig som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, myndigheter, akademi och näringsliv. Konferensen är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård där LIF är en av dessa samarbetspartners.

Mer information om konferensen finner du här.