Anders Blanck deltar på IHE Forum

3 - 4 sep
Grand Hotel, Lund
Anordnas av: IHE Forum

På årets IHE Forum kommer processerna kring ett läkemedels godkännande och införande att diskuteras från olika perspektiv och med hjälp av praktiska exempel försöker vi dra lärdom av tidigare erfarenheter för att komma ett steg närmare en lösning.

 

Läs mer på IHE Forums hemsida.