X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Hälsoekonomiskt seminarium – skattningar av långtidsöverlevnad

Lif bjuder in till ett seminarium där resultaten från en omfattande studie om hälsoekonomiska analyser och skattningar av långtidsöverlevnad presenteras och diskuteras.

Vid lansering av ett nytt läkemedel baserar sig den hälsoekonomiska analysen på de kliniska läkemedelsprövningar som ligger till grund för läkemedlets godkännande. I dag godkänns läkemedel – bland annat cancerläkemedel – allt tidigare i läkemedelsutvecklingen. Det har medfört att kunskapen om nya läkemedel initialt är mer begränsad än tidigare.

För att belysa i vilken utsträckning den initiala hälsoekonomiska analysen speglar ett läkemedels faktiska värde har Lif med hjälp av företaget Parexel och medlemsföretagen genomfört en omfattande studie av cancerläkemedel som har utvärderats av TLV under de senaste 10 åren. Syftet är att bedöma riktigheten i de skattningar av långtidsöverlevnad som gjorts baserat på de kliniska prövningarna, mot faktiska observerade hälsodata.

Seminariet är öppet för alla med intresse för frågan – patienter, profession, tjänstemän och beslutsfattare regionalt och nationellt samt läkemedelsföretag. Efter programmet finns det möjlighet att stanna kvar och fortsätta diskussionen.

Program

13.00 Välkomna
Karolina Antonov, Lif

13.05 Vad har de nya cancerläkemedlen betytt för svensk cancervård?
Johan Falkenius, Region Stockholms representant i NAC och läkemedelsansvarig onkolog på Karolinska

13.15 Bakgrundspresentation – Behovet av survival-analyser och tillgängliga metoder
Llenalia Garcia Fernandez, Parexel

13.30 Presentation av studien – Validation of survival extrapolation assumptions in Swedish health technology assessment reports of oncology treatments
Emma Medin och Olof Mogard, Parexel

14.00 PAUS

14.30 Kommentarer från myndighet och akademi
Douglas Lundin, TLV och Martin Henriksson, CMT

14.50 Kommentarer från läkemedelsföretagen
Charlie Grafström – Roche, Emma Sabelström – Abbvie och Mattias Ekman – AstraZeneca

15.05 PANEL (30 min)
Moderator: Kasper Johannesen, BMS

Hur kan vi förbättra metoder för prediktion av långtidsöverlevnad?

Margareta Haag, Ordförande Nätverket mot Cancer
Johan Falkenius, Karolinska sjukhuset, NAC
Douglas Lundin, TLV
Martin Henriksson, CMT
Gerd Lärfars, NT-rådet
Emma Sabelström, Abbvie
Mattias Ekman, AstraZeneca
Emma Medin, Parexel

15.45 Hur kan vi gemensamt bli bättre på att tidigt värdera läkemedels värde?
Erik Grönqvist, Uppsala universitet

15.55 Avslutning
Karolina Antonov

16.00 Mingel

Anmälan

Anmäl dig till seminariet här