X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Mötesplats Läkemedel

Mötesplats Läkemedel är ett informationsutbyte som består av enskilda möten mellan läkemedelsföretag och Region Stockholms expertgrupper. Syftet med dagen är att skapa en tidseffektiv arena för kunskapsutbyte om läkemedel och läkemedelsbehandling. Årets möte hålls i digital form.

Varmt välkommen till Mötesplats Läkemedel!
 
För sjätte året i rad genomförs samarbetet Mötesplats Läkemedel, ett organiserat informationsutbyte och strukturerat mötesformat där enskilda möten mellan läkemedelsföretag och Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper genomförs. Syftet med dagen är att skapa en fokuserad och tidseffektiv arena för kunskapsutbyte om läkemedel och läkemedelsbehandling

Agenda:

09:45—18:00
Enskilda diskussioner företag/expertgrupp
 
Två introduktionspass (fm samt efter lunch) kommer att hållas och framgår av schemat.
 
Totalt 13 min presentation/diskussion + 2 min för ned-/uppkoppling nästa möte.
 
Varje företag utser en kontaktperson. Kontaktpersonen får Teamslänkar till expertgruppsmötena för vfb till medarbetarna på företaget.
 
Företagen anmäler produkt/er och indikation/er som de önskar ta upp med respektive expertråd för ett grundutbyte av information inför kommande arbete. 
 
Ett företagsmöte med Arbetsgruppen för introduktion av nya läkemedel ska ta upp EN nyhet, antingen ett nytt läkemedel eller ett läkemedel nära godkännande.
 
Vid agendapunkterna ser gärna Expertgrupperna att företagen tydligare än vad som skett tidigare presenterar vad man önskar ta upp vid sitt möte.