Nyheter

13 sep
Läkemedelsindustriföreningen, LIF, är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Vi företräder företagen i för dem gemensamma och viktiga policyfrågor, och vi har nära och konstruktiv samverkan med vårdens olika aktörer och med politiska och administrativa beslutsfattare. Nu förstärker vi vårt kommunikationsarbete och målet är att vara en mer aktiv och synlig aktör i hälso- och sjukvårdsdebatten, framförallt när det gäller läkemedelsfrågor.
22 aug
I podden Örat mot marken diskuterar Dag Larsson (SLL, SKL) och Dag Larsson (LIF) hälso- och sjukvårdens utmaningar och möjligheter.
22 aug
Varje vecka får en svensk person förmånen att twittra från Svenska Institutets konto @Sweden. Under vecka 35 var det LIFs VD Anders Blanck som ansvarade för twittrandet.
14 aug
MovingOn är rubriken på det TEDxVisby-seminarium som LIF var partner till under årets Almedalsvecka.
14 aug
Tillsammans med berörda myndigheter bjuder vi in till informationsmöte kring EU-förordningen Kliniska prövningar och den svenska implementeringen. Särskilt läggs fokus på det pilotförfarande som pågår och det fönster för nya ansökningar som hålls öppet under september. Syftet är att ni alla ska känna er trygga med pågående processer och få möjlighet att ställa frågor så att ni sedan kan skicka in ansökan om godkännande via pilotansökningsförfarandet.
13 jul
Åtta organisationer som företräder den europeiska och brittiska läkemedelsbranschen har skrivit ett brev till huvudförhandlarna för Brexit där man pläderar för fortsatt nära samarbete inom Life Science-området även efter att Storbritannien lämnat EU.
12 jul
Att tvinga företag att ge rabatt på produkter de inte själva sålt är fullständigt orimligt. Det håller nog alla med om. Men ändå blir detta konsekvensen när systemet med att läkemedelsföretag tecknar rabattavtal med landstingen krockar med systemet för parallellimport av läkemedel. Regeringen och prismyndigheten TLV behöver omedelbart korrigera detta.
3 jul
LIF har deltagit Almedalsveckan med två egna seminarier och flera rundabordsmöten i aktuella ämnen. Anders Blanck, VD på LIF, ger i filmen nedan några reflektioner om sjukvårds- och läkemedelsfrågor under årets politikervecka.
28 jun
Vi verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Vi ser Almedalsveckan som en viktig arena för dessa diskussioner och samarbeten.
27 jun
MovingOn är rubriken på det TEDxVisby-seminarium som LIF är partner till under årets Almedalsvecka.
22 jun
EU-domstolen har kommit med ett förhandsavgörande i ett pågående rättsfall i Frankrike om orsakssamband mellan ett vaccin och ett sjukdomsfall. Målet gäller en person i Frankrike som i slutet av 1990-talet vaccinerades mot hepatit B, och som senare insjuknade i multipel skleros, MS.
21 jun
Efter regeringens cancerrådslag under våren har LIF samlat medlemsföretagens förslag för hur den svenska cancervården kan moderniseras. I dokumentet diskuteras ett antal samverkande faktorer för hur den svenska cancervården ska kunna åstadkomma ständig kvalitetsförbättring.
14 jun
Var finns den bästa kliniska forskningen i Sverige? Nu är nomineringen öppen för förslag till 2017 års pris. Athenapriset arrangeras av VINNOVA och Dagens Medicin, med stöd från bland andra LIF.
31 maj
Läkemedelsföretagen i Sverige ökade sina investeringar i olika samverkansprojekt med hälso- och sjukvården under 2016. Det visar en preliminär sammanställning av årets Disclosure Code, öppen rapportering av alla ersättningar till sjukvården.
24 maj
Tillsammans med Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver vi i Dagens Samhälle om vikten av samverkan inom hälso- och sjukvården.
16 maj
LIF välkomnar den överenskommelse som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånen.
15 maj
LIF, branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag i Sverige och ASCRO, branschorganisationen för CRO-företag har ingått ett associationsavtal vilket innebär att organisationerna och dess medlemsföretag knyts närmare varandra.
8 maj
Onsdag den 7 juni kommer Göran Persson, Göran Hägglund och Göran Stiernstedt recensera den rådande hälso- och sjukvårdsdebatten. Nedjma Chaouche leder samtalet, som även kommer beröra stundande Almedalsvecka och valåret 2018.
27 apr
Nominera ditt bidrag till Guldpillret 2017, priset som ska stimulera anställda i sjukvården, på apotek och i forskarvärlden att utveckla bättre läkemedelsanvändning och minska läkemedelsskador. Alla är välkomna att nominera, det går även bra att nominera sina egna projekt och förbättringsarbeten.
18 apr
Regeringen höjer anslaget för läkemedelsförmånen till landstingen med 1,1 miljard kronor. Ökningen, från 24 till drygt 25 miljarder kronor beror, enligt Regeringen, på att kostnaderna inom förmånen har ökat mer än vad de tidigare beräknat. Det exakta anslaget till läkemedelsförmånen är än så länge okänt, då årets överenskommelse mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inte offentliggjorts.
9 apr
Under 2017 deltar LIF på flera politiska kongresser och kommun- och landstingsdagar för att diskutera läkemedelspolitiska hälso- och sjukvårdsfrågor. I filmen nedan kommenterar LIFs samhällspolitiske chef JonasVikman Socialdemokraternas Kongress som genomförs 8-12 april i Göteborg.
7 apr
LIF deltog den 10 mars i regeringens rådslag om framtidens cancervård. Vår uppfattning var att rådslaget gav tillfälle till en väldigt givande dialog. I ett tresidigt dokument har LIF sammanfattat de budskap som vi framförde vid mötet.
28 mar
Forskare och allmänhet marscherar för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap kommer till användning i samhället.
24 mar
Under 2017 deltar LIF på flera politiska kongresser och kommun- och landstingsdagar för att diskutera läkemedelspolitiska hälso- och sjukvårdsfrågor. I filmen nedan kommenterar LIFs VD Anders Blanck Moderaternas Sverigemöte som genomfördes 24-25 mars i Karlstad.
21 mar
Den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretagen, EFPIA, antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård görs publika. Detta initiativ gäller hela Europa vilket innebär att läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden publicerar vilka personer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa. Den första rapporteringen skedde i maj 2016, baserat på utbetalningar under 2015. Alla rapporter återfinns i LIFs samarbetsdatabas – Öppen rapportering av värdeöverföringar.
20 mar
Årets tema för Läkemedelskongressen är "Professioner i samverkan för en bra utveckling och användning av läkemedel".
7 mar
2017 års handlingsplan för den Nationella läkemedelsstrategin (NLS) är nu presenterad. Handlingsplanen ska bidra till att läkemedelsanvändningen är effektiv, säker, tillgänglig och jämlik samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar.
3 mar
Organisationen e-Verifikation i Sverige (e-VIS) har nu startat arbetet. VD från 1 mars är Anita Finne Grahnén.
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - sep 22
Brist på intensivvårdsplatser för barn https://t.co/q13pDU9N4s
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - sep 21
@niccobackman: Se/lyssna på @SofiaWallstrom @AndersBlanck @EmmaHenriksson m. fl. som diskuterar viktiga cancerfrågor inom svensk hälso-…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - sep 21
@annecarlsson2: Hur tänkte man nu då? Nej till vaccination mot hepatit B - Infektion - Dagens Medicin https://t.co/elyGdoh2oP
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - sep 21
@SoMinEstonia: Learn more about the line-up of #eHealthTallinn conference taking place in Oct 16-18 https://t.co/EDXMiGKEpd #eu2017ee ht…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - sep 21
@aknergardh: Är med tilläggsdirektiv! Glad! Regeringen växlar upp arbetet för att modernisera hälso- och sjukvården https://t.co/hQItMqL…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - sep 21
Att mäta vårdens värde allt viktigare https://t.co/m03fsiZLkJ
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - sep 20
Bra sammanställning: "Få överraskningar i höstbudgeten" | Läkemedelsvärlden https://t.co/QZkbwYGsto