Nyheter

24 feb
Tillsammans med Socialdepartementet och Storbritanniens ambassad genomförde LIF den 24 februari ett seminarium om antibiotikaresistens. Deltagarna, som bland andra bestod av sjukvårdsminister Gabriel Wikström, den brittiska professorn Sally Davies samt David Payne från läkemedelsföretaget GSK, var eniga om att pilotprojektet som syftar till att prova nya sätt att ersätta framtagande av nya antibiotika bör genomföras så snart som möjligt.
23 feb
Den europeiska branschorganisationen, EFPIA, har utsett Nathalie Moll som ny chef efter Richard Bergström. Nathalie, som inleder sin tjänst i april, har en bakgrund som chef för den Europeiska Bioindustriföreningen, EuropaBio.
22 feb
EU-kommissionens arbete med att ta fram kriterier för ny värdstad för EMA pågår. I en intervju med LIFe-time.se resonerar diplomaten Christer Asp, som leder regeringens arbete för att få EMA till Sverige, om sannolika kriterier.
6 feb
Läkemedelsverkets Årsstatistik för kliniska läkemedelsprövningar i Sverige 2016 visar att Sverige, historiskt sett, har bromsat upp på en nivå kring 300 ansökningar per år.
19 jan
En SIFO-undersökning beställd av LIF och Sveriges Apoteksförening visar att sju av tio går till jobbet trots att de är sjuka. Samtidigt irriterar sig sex av tio på att kollegor kommer krassliga till jobbet. På rådfrånapotek.se kan du läsa om hur du bäst hanterar din förkylning eller influensa.
5 jan
Svenska läkemedelsföretag har alltfler läkemedelskandidater i klinisk utveckling, visar den årliga sammanställning som görs av Sweden Bio.
12 dec 2016
I rollen som Controller kommer du att vara en nyckelperson med självständigt ansvar för helheten inom ekonomi och i en verksamhetsnära roll.
8 dec 2016
Det är mycket glädjande att regeringen nu bestämt sig för en satsning på att få EU:s läkemedelsmyndighet EMA till Sverige. Läkemedelsbranschen ger sitt fulla stöd till en nationell kampanj för att övertyga de andra medlemsländerna om att Sverige är den bästa nya hemvisten för myndigheten.
29 nov 2016
Regeringen har nu presenterat sin forskningsproposition, där man anger den statliga färdriktningen för de kommande tio årens forskningssatsningar. LIF skriver gärna under på regeringens mål för forskningspolitiken: att Sverige ska vara en av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Att propositionen har ett tioårigt perspektiv är också bra.
3 nov 2016
LIF vill att regeringen inrättar ett permanent kansli för Life Science i regeringskansliet. Det skriver LIF:s vd Anders Blanck i ett brev till statsminister Stefan Löfven. Satsningen med en Life Science-samordnare bör permanentas och samordnaren bör få ett kansli med representanter för berörda departement.
28 okt 2016
IP-rättigheter (intellectual property) är samlingsbegrepp för bland annat varumärken, copyright, patent och design. Ägarna av IP-rättigheter är på olika sätt och under olika lång tid skyddade från kopiering av sina produkter eller alster. En färsk EU-rapport slår fast betydelsen för den europeiska ekonomin av industrisektorer med stort inslag av IP-rättigheter.
26 okt 2016
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har öppnat en portal på nätet för fri tillgång till data från kliniska läkemedelsprövningar. Målet är publicering av data från samtliga nya läkemedel.
19 okt 2016
LIF tillsammans med Läkarförbundet, SKL och regeringens Life Science-samordnare skriver den 19 oktober på DN debatt. Kritiken mot att läkare anlitas av läkemedelsföretag är osaklig. Vi måste inse att hälso- och sjukvårdens ständiga utveckling och förbättring är helt beroende av nära samverkan.
19 sep 2016
"Ta hand om dig – med råd från ditt apotek" är ett gemensamt initiativ från apoteksbranschen och läkemedelsbranschen. Syftet är att öka människors kunskap om förkylning och influensa och öka kunskapen om att antibiotika inte hjälper mot dessa sjukdomar.
29 aug 2016
I början av sommaren beslutade regeringen att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att granska om det nya förslag för betalning av nya antibiotika som LIF och medlemsföretag tagit fram kan testas i praktiken. Modellen avser att både skapa incitament för att tillhandahålla nya antibiotika i Sverige och att komma runt problemet med att för få nya antibiotika utvecklas eftersom det idag inte lönar sig.
6 jul 2016
När Gabriel Wikström presenterade regeringens beslut om utredning av om det är möjligt att införa LIFs förslag till en ny prismodell för antibiotika, höll han också ett långt inledningsanförande där han utan manus och på ett personligt sätt beskrev hur viktig, ja avgörande, hela frågan om antibiotikaresistens är. Talet återges här i sin helhet, utan kortningar eller redigeringar - men med reservation för eventuella hörfel. Längst ned på denna sida finns talet som pdf, både på svenska och i en inofficiell engelsk översättning.
5 jul 2016
Under ett seminarium i Almedalen arrangerat av LIF presenterade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström den utredning som ska se över en ny modell för antibiotika.
4 jul 2016
Regeringens Life Science-samordnare Anders Lönnberg vill att EU-myndigheten EMA placeras i Sverige, säger han i en Eko-intervju den 4 juli. Förre EMA-chefen Thomas Lönngren anser att en sådan lokalisering skulle innebära väldigt mycket för svensk vetenskaplig forskning på medicinområdet, och även näringsminister Mikael Damberg uppges i inslaget vara av åsikten att EMA bör till Sverige.
1 jul 2016
Rapporteringen till LIFs portal med redovisning av värdeöverföringar mellan företag och sjukvården och dess personal är nu avslutad för redovisningsåret 2015. Sammanlagt satsar företagen omkring 800 miljoner kronor i sådana samarbeten, varav 625 milj är direkt ersättning för forskning och utveckling som sker ute i sjukvården.
31 maj 2016
LIF öppnade den 31 maj webbportalen där LIFs medlemsföretag öppet rapporterar alla utbetalningar som skett under 2015 till hälso- och sjukvården. Före juni månads utgång skall rapporteringen vara komplett, men många företag har redan rapporterat till portalen.
19 maj 2016
En global handlingsplan för att bekämpa resistenta bakterier har lagts fram av Jim O'Neill och The Review on AMR, som utrett frågan på uppdrag av den brittiska regeringen. I slutrapporten konstateras att drastiska åtgärder är nödvändiga för att samhället ska klara hotet. Om inget görs beräknas 10 miljoner människor dö år 2050 till följd av resistenta bakterier, och de globala kostnaderna för sjukvården och samhället beräknas bli enorma.
3 maj 2016
Vinnova har bjudit in till en öppen hearing och ett informationsmöte den 13 maj kring sitt program för metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel.
28 apr 2016
LIF har i ett brev till Socialdepartementet bett om att regeringen ger myndigheter inom vårdområdet i uppgift att utreda hur "fri förskrivningsrätt" och vad som anses vara "vetenskap och beprövad erfarenhet" ska tolkas i förhållande till läkemedelslagens krav på dokumenterad evidens för att godkänna läkemedel.
28 apr 2016
Nominera ditt bidrag till Guldpillret 2016, priset som ska stimulera anställda i sjukvården, på apotek och i forskarvärlden att utveckla bättre läkemedelsanvändning och minska läkemedelsskador. Alla är välkomna att nominera, det går även bra att nominera sina egna projekt och förbättringsarbeten.
15 apr 2016
Athenapriset är Sveriges största pris för klinisk forskning och delas i år ut för nionde gången.
14 apr 2016
LIF:s analys av utvecklingen av läkemedelskostnaderna 2015 visar att de totala offentliga kostnaderna för läkemedel (förmån och slutenvård) ökade med 1 792 Msek (6,48 %) jämfört med 2014.
18 mar 2016
Om ett läkemedel tillverkas på ett hållbart sätt samt används och omhändertas på ett ansvarsfullt sätt, så kan det klassas som ett grönt läkemedel.
18 mar 2016
Torsdagen den 17 mars invigdes Sveriges nya mötesplats för Life Science genom att band knöts mellan organisationerna LIF, IML, Leading Healthcare, Swecare och Läkemedelsförsäkringen.
16 mar 2016
LIF flyttat in i nya lokaler på Sveavägen 63 i Stockholm. Tillsammans med organisationerna Läkemedelsförsäkringen, Swecare och Leading Healthcare skapar vi tillsammans ett unikt Life Science-kluster som även innefattar en konferensanläggning med namnet City Life.
10 mar 2016
Forska!Sverige har tillsammans med 29 aktörer, däribland LIF, tagit fram ett manifest med konkreta åtgärdsförslag inför regeringens forskningsproposition. Manifestet beskriver hur vi som aktörer kan ta ansvar för de delar av förslagen som vi själva kan förändra samt vilka politiska beslut regeringen måste fatta för att Sverige ska bli en ledande Life Science-nation.
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 24
”Vi är viktiga för regeringen” - Life Science Sweden https://t.co/FQ8WIMHRYG
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 24
Avtal minskade landstingens kostnader med 700 miljoner https://t.co/SffgNJ3jpo
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 24
@UlrikaBerglund: Prof Dame Sally Davies saying the magical words: Move #amr from the Health Ministry arena to Finance. @FinansdepSv @gab…
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 24
@benlibberton: Discovering antibiotics is challenging - David Payne @GSK @NatRevDrugDisc https://t.co/F9xc9c4VQV pic.twitter.com/YachdVpaVR
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 24
@UKinSweden: Har🇬🇧besök idag &pratar på konferens om #antibiotikaresistens. Bra 🇬🇧🇸🇪samarbete då ett globalt problem behöver globala lö…
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 24
@UlrikaBerglund: How can Sweden contribute to solve the global health challenges with #amr ? @AntonovKarolina @LIFse
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 24
@benlibberton: Push and pull incentives are required for successful #antibiotic discovery, otherwise resources are wasted. Karolina Anto…