19 oktober
Regeringen har beslutat att ta fram förslag på hur utvecklingen av nya antibiotika ska stimuleras. LIFs VD Anders Blanck välkomnar beslutet, och hoppas att Sverige inom en snar framtid kan ha de första konkreta pilotprojekten igång för att få fram nya livsavgörande antibiotika till patienterna.
19 oktober

Hållbar samhällsutveckling förutsätter god hälsa. Det är individen som äger - och som med rätt förutsättningar och stöd - kan ta ansvar för sin egen hälsa. Digital innovation gör det möjligt för fler att bli medskapare i vården. För att det ska bli verklighet måste digitaliseringen av hälso- och sjukvården gå i takt med utvecklingen i övriga samhällssektorer.

17 oktober
Nya Apoteksmarknadsutredningens har i ett delbetänkande lagt förslaget att priserna på läkemedel utanför förmånen ska bli desamma i hela landet. Det kommer att göra det enklare för patienter och förskrivare. Utredningens bedömning är att förslaget kommer att resultera i besparingar på mellan 100 och 150 miljoner kronor.
29 september
Under 2017 deltar LIF på flera politiska kongresser och kommun- och landstingsdagar för att diskutera läkemedelspolitiska hälso- och sjukvårdsfrågor. Klicka vidare till filmen där Dag Larsson, LIF:s ansvarige för regionala frågor, kommenterar varför det är viktigt att vara med på Centerns partistämma som genomförs mellan den 28 september och 1 oktober i Malmö.
11 september

LIFe-time.se har i drygt fem år stått för kunskap och fördjupning inom läkemedelsrelaterade hälso- och sjukvårdsfrågor. Nu söker vi fler skribenter med erfarenhet inom hälso- och sjukvård och Life Science.

13 juli
Åtta organisationer som företräder den europeiska och brittiska läkemedelsbranschen har skrivit ett brev till huvudförhandlarna för Brexit där man pläderar för fortsatt nära samarbete inom Life Science-området även efter att Storbritannien lämnat EU.
12 juli
Att tvinga företag att ge rabatt på produkter de inte själva sålt är fullständigt orimligt. Det håller nog alla med om. Men ändå blir detta konsekvensen när systemet med att läkemedelsföretag tecknar rabattavtal med landstingen krockar med systemet för parallellimport av läkemedel. Regeringen och prismyndigheten TLV behöver omedelbart korrigera detta.
29 juni

Årets Läkemedelskongress hålls i november på Quality Hotel Globe i Stockholm. LIF är partner till denna återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning.


KALENDARIUM

7-8
nov
7 - 8 nov
Quality Globe Hotel i Stockholm
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - okt 19
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - okt 19
Mycket välkommet beslut https://t.co/B0I2xox4Wm
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - okt 19
LIFse
LIF Sverige LIFse - okt 19
@jonasvikman: Viktigt initiativ av regeringen för att stödja utveckling av nya antibiotika. #svmed #amr https://t.co/5fOM4UpxTc
LIFse
LIF Sverige LIFse - okt 19
@LIFetimeSE: Ny artikel: Ebolavaccin testas på barn https://t.co/9bjsZS7AQo #svmed #svpol #vaccin #ebola
LIFse
LIF Sverige LIFse - okt 18
Kärv ekonomi för landstingen. Utan åtgärder saknas 20 miljarder kronor år 2021, enligt SKL:s ekonomirapport. #svmed https://t.co/EzDAc8CJYy

Frågor vi arbetar med

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Vård i Världsklass

För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.


Rapporter och broschyrer

LIF har tagit fram en broschyr som på ett förenklat sätt sammanfattar den svenska läkemedelsbranschen. Broschyren kan både beställas som papperskopia och laddas ned som pdf.

Den forskande läkemedelsbranschen är en del av den svenska samhällsekonomin, med stor betydelse för export och handelsbalans, skatteintäkter och jobb...

LIF har sedan 70-talet publicerat årliga statistiksammanställningar som beskriver olika aspekter av hälso- och sjukvården och läkemedelsmarknaden i Sverige...