Senaste nytt

20 maj

Den 20 maj firas "Clinical Trials Day" runt om i världen. En viktig dag som understryker kliniska prövningars värde inom läkemedelsforskningen och patienternas möjlighet till livsavgörande behandlingsmetoder. Idag genomförs alldeles för få kliniska prövningar i Sverige vilket bidrar till att få nya läkemedel når patienterna. För att det ska genomföras fler kliniska prövningar behöver lagstiftningen förtydliga hälso- och sjukvårdens ansvar för att delta i klinisk forskning och kliniska läkemedelsprövningar.

19 maj
En global handlingsplan för att bekämpa resistenta bakterier har lagts fram av Jim O'Neill och The Review on AMR, som utrett frågan på uppdrag av den brittiska regeringen. I slutrapporten konstateras att drastiska åtgärder är nödvändiga för att samhället ska klara hotet. Om inget görs beräknas 10 miljoner människor dö år 2050 till följd av resistenta bakterier, och de globala kostnaderna för sjukvården och samhället beräknas bli enorma.
19 maj

Läkemedelsbranschens etiska regler (LER) är ett egenåtgärdssystem som innefattar såväl interna regler som avtal med de parter som ofta samarbetar med läkemedelsföretag, som patientföreningar och specialistföreningar. Överenskommelsen med djursjukvården är ny, och inom kort kommer företagen att redovisa all ekonomisk ersättning till hälso- och sjukvården.

4 maj

I år arrangerar vi seminarierna "Hur ska Sveriges Life Science-satsningar öka samverkan mellan näringsliv, akademi och sjukvård?" samt "Antibiotikaresistens – kan en ny modell för prissättning och användning minska resistens?". IML, i samarbete med oss, genomför även seminariet " Hur ska Sverige ta täten igen inom Life Science?".

3 maj
Vinnova har bjudit in till en öppen hearing och ett informationsmöte den 13 maj kring metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. LIF och flera andra intressenter inbjuder branschen att formulera vilka behov som bör täckas in av detta program.
28 april
LIF har i ett brev till Socialdepartementet bett om att regeringen ger myndigheter inom vårdområdet i uppgift att utreda hur "fri förskrivningsrätt" och vad som anses vara "vetenskap och beprövad erfarenhet" ska tolkas i förhållande till läkemedelslagens krav på dokumenterad evidens för att godkänna läkemedel.
28 april
Nu startar nomineringen för Guldpillret 2016, priset som ska stimulera anställda i sjukvården, på apotek och i forskarvärlden att utveckla bättre läkemedelsanvändning och minska läkemedelsskador. Priset arrangeras av Läkemedelsförsäkringen, Dagens Apotek och Dagens Medicin.
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 27
@dagensmedicin: Hon leder ny utredning om biobanker som ska förbättra lagstiftningen https://t.co/Bs4RwLxPez #svmed #vårdpol
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 27
@AgnetaKarlsson: Modernisering, förenkling och enhetlighet - för ett bättre innovationsklimat! https://t.co/gO17A2DaML
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 27
@heleneHK: Idag har regeringen beslutat om att utreda regelverket kring biobanker i syfte att underlätta forskning o utveckling https://https://t.co/91Ti134Lhp
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 27
Studie på endometrios kan ge nya rön även om IBS https://t.co/IPyb9wDKxi
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 27
Läkarförbundet: Stärk rätten till fast vårdkontakt https://t.co/dqK1YCY3n3
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 26
Lagstiftning om biobanker ska förbättras - Vetenskap - Dagens Medicin https://t.co/cslVOgQYLi
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 26
Min replik i dagens SvD: ”Läkare använder medicin som inte är godkänd” https://t.co/oHAdYQLhEO via @SvD

Frågor i fokus

Vård i världsklass

För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.

Forskning & Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Snabbfakta