Senaste nytt

19 oktober
LIF tillsammans med Läkarförbundet, SKL och regeringens Life Science-samordnare skriver den 19 oktober på DN debatt. Kritiken mot att läkare anlitas av läkemedelsföretag är osaklig. Vi måste inse att hälso- och sjukvårdens ständiga utveckling och förbättring är helt beroende av nära samverkan.
10 oktober

Hållbar samhällsutveckling förutsätter god hälsa. Det är individen som äger - och som med rätt förutsättningar och stöd - kan ta ansvar för sin egen hälsa. Digital innovation gör det möjligt för fler att bli medskapare i vården. För att det ska bli verklighet måste digitaliseringen av hälso- och sjukvården gå i takt med utvecklingen i övriga samhällssektorer.

29 september

De forskande läkemedelsföretagen arbetar för bättre global hälsa. Över 250 samarbetsprojekt med regeringar, lokala organisationer och företag pågår för bättre hälsa i områden eller länder som är speciellt hårt drabbade.

19 september

"Ta hand om dig – med råd från ditt apotek" är ett gemensamt initiativ från apoteksbranschen och läkemedelsbranschen. Syftet är att öka människors kunskap om förkylning och influensa och öka kunskapen om att antibiotika inte hjälper mot dessa sjukdomar. 

30 augusti

Årets Läkemedelskongress hålls i november på Quality Hotel Globe i Stockholm. LIF är partner till denna återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning.

29 augusti
I början av sommaren beslutade regeringen att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att granska om det nya förslag för betalning av nya antibiotika som LIF och medlemsföretag tagit fram kan testas i praktiken. Det är ett kvitto på den betydelse frågan har, och hur branschen i Sverige ligger först med de nya idéerna. Läs förslaget här.
1 juli
Rapporteringen till LIFs portal med redovisning av värdeöverföringar mellan företag och sjukvården och dess personal är nu avslutad för redovisningsåret 2015. Sammanlagt satsar företagen omkring 800 miljoner kronor i sådana samarbeten, varav 625 milj är direkt ersättning för forskning och utveckling som sker ute i sjukvården.
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck okt 24
Dax för Sve att sätta ner foten o börja jobba! Government in bid to lure major European agency to Dublin https://t.co/BjUyRVmlhM
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck okt 24
Sverige skulle kunna eliminera Hepatit C https://t.co/5MXd0KG0EJ #Expressen via @Expressen
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck okt 21
Missnöje kan bottna i generikasystemet - Politik & Samhälle - Dagens Apotek https://t.co/nLEiWeH9yL
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck okt 21
Regeringen kräver åtgärd för tryggare utbyte - Politik & Samhälle - Dagens Apotek https://t.co/W913xH7KIF
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck okt 21
Bra! Recipharm öppnar nytt GLP-labb - Life Science Sweden https://t.co/hVixhUL91U
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck okt 21
Framtidsinvestering i forskning minskar kostnadsökningar inom vården https://t.co/XNtyOVzn47
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck okt 20
”Ännu ett förlorat år för tusentals män” - Debatt - Dagens Medicin https://t.co/o9OBdTZUwI

Frågor i fokus

Forskning och Utveckling


Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande


En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet


Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Vård i Världsklass


För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.