Senaste nytt

24 maj
Tillsammans med Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver vi i Dagens Samhälle om vikten av samverkan inom hälso- och sjukvården.
5 maj
Vi genomför seminarierna "Det svenska samverkansklimatet - en konkurrensfördel för Life Science?" och "Framtidens läkemedel skapar möjligheter för både patient och BNP". Bland andra deltar Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och Innovationslanstingsrådet Daniel Forslund.
23 maj

Så många miljarder kronor bidrar läkemedelsbranschen till i positivt handelsnetto i Sverige. Vår bransch bidrar därmed starkt till Sveriges samlade ekonomi och BNP.

22 maj

Hållbar samhällsutveckling förutsätter god hälsa. Det är individen som äger - och som med rätt förutsättningar och stöd - kan ta ansvar för sin egen hälsa. Digital innovation gör det möjligt för fler att bli medskapare i vården. För att det ska bli verklighet måste digitaliseringen av hälso- och sjukvården gå i takt med utvecklingen i övriga samhällssektorer.

17 maj

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet. Egenåtgärdssystemet innefattar såväl interna regler som avtal med de parter som ofta samarbetar med läkemedelsföretag. Egenåtgärdssystemet omfattar också rutiner för att upprätthålla säkerheten kring läkemedel samt inom forskning och sjukvård.

16 maj
LIF välkomnar den överenskommelse som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånen.Läs hela LIFs kommentar.
15 maj
I korthet innebär avtalet att ASCRO:s medlemmar ansluter sig till Läkemedelsbranschens etiska regelverk och tar plats i flera av de expertnätverk och grupper som driver frågor inom kliniska studier. ASCRO flyttar i samband med detta även in i LIFs lokaler på Sveavägen 63.
5 maj

Läkemedelsbranschen kan te sig komplex och svårförståelig. På ett förenklat sätt sammanfattar vi därför den svenska läkemedelsbranschen i några få bilder och meningar.

27 april

Vaccination är ett av de mest effektiva sätten samhället har till sitt förfogande för att rädda liv och främja hälsa. Tack vare vaccinationer har många sjukdomar som tidigare skördade många offer mer eller mindre försvunnit.

AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 26
@SthlmSciCity: Swedish lessons are for free but not essential when moving to Sweden. #EMA #EMAtoSweden #Brexit https://t.co/aONJl75lFL
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 26
@StockholmRegion: Welcome to Stockholm-Uppsala Region @EMA_News, https://t.co/LOh4gSJ0Bj - sounds pretty good right? #EMAtoSweden #EMA
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 26
@SthlmSciCity: We got what it takes for a seamless relocation! See Sweden's bid for @EMA_News on https://t.co/Frj314spvJ. #EMA #EMAtoSwe…
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 26
@socialdep: Easy to get around relying on English in Sweden #EMAtoSweden https://t.co/GPFkaGUiCJ pic.twitter.com/5FW3o7tLmb
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 26
LIFse LIF Sverige @LIFse maj 26
@SthlmSciCity: We got what it takes for a seamless relocation! See Sweden's bid for @EMA_News on https://t.co/Frj314spvJ. #EMA #EMAtoSwe…
LIFse LIF Sverige @LIFse maj 26
@socialdep: Easy to get around relying on English in Sweden #EMAtoSweden https://t.co/GPFkaGUiCJ pic.twitter.com/5FW3o7tLmb

Frågor i fokus

Forskning och Utveckling


Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande


En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet


Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Vård i Världsklass


För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.