Kalendarium

Här finner du information om våra kommande utbildningar och seminarier. Här listas även ett urval av evenemang där någon från LIF deltar som talare eller paneldeltagare.

26
okt
26 okt

Nätverket för upphandling av läkemedel har beslutat att det NUL-seminariet som planerats till den 26 oktober 2017 i stället kommer att genomföras under första kvartalet 2018.

7-8
nov
7 - 8 nov Quality Globe Hotel i Stockholm

Årets tema för Läkemedelskongressen är "Professioner i samverkan för en bra utveckling och användning av läkemedel". Kongressen genomförs i Stockholm 7-8 november och gästas bland andra av Sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

14
nov
14 nov City Life - Konferens och möten

Den 9 februari 2019 ska vi ha ett system och processer klara för att kunna hantera e-verifikation för alla receptbelagda läkemedel (med vissa undantag). Under tiden fram till dess ska många saker hända både hos er som aktörer och på e-VIS, den organisation som ska hantera systemet.

28
nov
28 nov City Life - Konferens och möten

LIFs juristmöte är till för både företagens egna jurister, och för de externa jurister som företagen anlitar – men där är förutsättningen att företagen väljer att aktivt bjuda in "sina" externa genom att skicka anmälningslänken. LIF gör inget externt utskick av inbjudan.

18
jan
18 jan Good Morning Malmö

Läkemedelsrådet i Region Skåne presenterar Skånelistan 2018 och ger företagen tillfälle att möta representanter för våra terapigrupper för en ömsesidig diskussion kring rekommendationerna.