Månadsuppdatering

Här presenterar LIF månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationellnivå. Uppgifterna baseras från och med juni 2019 på företagens försäljning till apoteken så kallas sell-in statistik. Förändringen beror på att eHälsomyndigheten begränsat utlämnandet av den nationella läkemedelsstatistiken till läkemedelsbranschen.

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2019 och 2020 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige i mars 2019 - feb 2020 uppgick till 46 766 miljoner kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 6,7 % i jämförelse med samma period 2019. Humanläkemedel svarade för 98,4 % av försäljningen och veterinärläkemedel för 1,6 %. 

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. En korrigerad kostnadsutvecklingen för läkemedel baserad på TLV:s rapportering presenteras här

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2018 och 2019 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige i jan 2019 - dec 2019 uppgick till 46 416 miljoner kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 7,6 % i jämförelse med samma period 2018. Humanläkemedel svarade för 98,4 % av försäljningen och veterinärläkemedel för 1,6 %. 

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. En korrigerad kostnadsutvecklingen för läkemedel baserad på TLV:s rapportering presenteras här

Humanläkemedelsförsäljningen 2019 och 2020 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)2018 och 2019 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Humanläkemedelsförsäljningen 2018 och 2019 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Läkemedelsföretagens försäljning 2020 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsföretagens försäljning 2019 (AIP)

Källa: IQVIA

Mer inom Månadsuppdatering