X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Månadsuppdatering

Här presenterar Lif månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationellnivå. Uppgifterna baseras från och med juni 2019 på företagens försäljning till apoteken så kallas sell-in statistik. Förändringen beror på att eHälsomyndigheten begränsat utlämnandet av den nationella läkemedelsstatistiken till läkemedelsbranschen.

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2020 och 2021 (AIP)

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige under perioden mars 2020 - februari 2021 uppgick till ca 48,5 miljarder kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 3,7 % i jämförelse med samma period förra året.

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. Den korrigerade kostnadsutvecklingen för läkemedel kan du läsa mer om här

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2019 och 2020 (AIP)

Källa: IQVIA

Under helåret 2020 uppgick läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige till ca 48,8 miljarder kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 5,1 % i jämförelse med år 2019.

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. Den korrigerade kostnadsutvecklingen för läkemedel kan du läsa mer om här

Humanläkemedelsförsäljningen 2020 och 2021 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Humanläkemedelsförsäljningen 2019 och 2020 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)2018 och 2019 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Läkemedelsföretagens försäljning 2021 (AIP)

Källa: IQVIA
Uppdaterad: 11 mars

Mer inom Månadsuppdatering