X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Månadsuppdatering

Här presenterar Lif månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationell nivå. Uppgifterna baseras från och med juni 2019 på företagens försäljning till apoteken, så kallad sell-in statistik. Förändringen beror på att E-hälsomyndigheten begränsat utlämnandet av den nationella läkemedelsstatistiken till läkemedelsbranschen. 

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2020–2022 (AIP)

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige under perioden oktober 2021 – september 2022 uppgick till ca 53 miljarder kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 7,1 % i jämförelse med samma period förra året.

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. Den korrigerade kostnadsutvecklingen för läkemedel kan du läsa mer om här

Humanläkemedelsförsäljningen 2020–2022 (AIP) – rullande 12 mån (MAT)

Läkemedelsföretagens försäljning 2022 (AIP)

Källa: IQVIA
Uppdaterad: 1 september

Mer inom Månadsuppdatering