Månadsuppdatering

Här presenterar Lif månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationellnivå. Uppgifterna baseras från och med juni 2019 på företagens försäljning till apoteken så kallas sell-in statistik. Förändringen beror på att eHälsomyndigheten begränsat utlämnandet av den nationella läkemedelsstatistiken till läkemedelsbranschen.

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2019 och 2020 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige under perioden juli 2019 - augusti 2020 uppgick till ca 48 miljarder kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 6,9 % i jämförelse med samma period förra året.

Utvecklingen av försäljningen fortsätter visa på att vi är tillbaka på en normal nivå efter vårens turbulens. Dessutom verkar den negativa utvecklingen av originalläkemedel som man kunde se under senaste kvartaluppdateringen (maj-jul) ha vänt och ligger nu +0,4% (jun-aug). Parallellimportörerna börjar även hitta tillbaka till den svenska marknaden, där en bidragande faktor kan vara en stärkt svensk krona.

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. Den korrigerade kostnadsutvecklingen för läkemedel kan du läsa mer om här

Humanläkemedelsförsäljningen 2019 och 2020 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)2018 och 2019 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Läkemedelsföretagens försäljning 2020 (AIP)

Källa: IQVIA
Uppdaterad: 14 februari 2018

Mer inom Månadsuppdatering