Månadsuppdatering

Här presenterar LIF månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationellnivå. Uppgifterna är hämtade från den nationella läkemedelsstatistiken som eHälsomyndigheten ansvarar för.

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2018 och 2019 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige i maj 2018 - april 2019 uppgick till 43 520 miljoner kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 9,5 % i jämförelse med samma period 2018. Humanläkemedel svarade för 98,1 % av försäljningen och veterinärläkemedel för 1,9 %. 

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. Under 2018 ökade läkemedelsföretagens försäljning av originalläkemedel exkl. parallellimport med 3,3 miljarder kronor mätt i apotekens inköpspris. Samma år var den totala återbäringen som läkemedelsföretagen betalade till regionerna och staten 2,8 miljarder kronor för förmånsläkemedel. Därutöver har SKL meddelat att återbäringen för klinikläkemedel var cirka 500 miljoner kronor under 2018. Läs mer om den korrigering av försäljningen för 2018 som LIF gjort.

Från och med den 1 november 2009 säljs receptfria läkemedel även i dagligvaruhandel. I statistiken nedan är denna försäljning inte inkluderad. Det är känt att bristande inrapportering leder till att viss statistik kan saknas för slutenvården och djurläkemedel.

Humanläkemedelsförsäljningen 2018 och 2019 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Läkemedelsföretagens försäljning 2019 (AIP)

Källa: IQVIA

Mer inom Månadsuppdatering