X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Månadsuppdatering

Här presenterar Lif månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationell nivå. Uppgifterna baseras från och med juni 2019 på företagens försäljning till apoteken, så kallad sell-in statistik. Förändringen beror på att E-hälsomyndigheten begränsat utlämnandet av den nationella läkemedelsstatistiken till läkemedelsbranschen.

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2020 och 2021 (AIP)

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige under perioden oktober 2020–september 2021 uppgick till ca 49,6 miljarder kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 2,7 % i jämförelse med samma period förra året.

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. Den korrigerade kostnadsutvecklingen för läkemedel kan du läsa mer om här

Humanläkemedelsförsäljningen 2020 och 2021 (AIP) – rullande 12 mån (MAT)

Läkemedelsföretagens försäljning 2021 (AIP)

Källa: IQVIA
Uppdaterad: 19 oktober

Mer inom Månadsuppdatering