Månadsuppdatering

Här presenterar Lif månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationellnivå. Uppgifterna baseras från och med juni 2019 på företagens försäljning till apoteken så kallas sell-in statistik. Förändringen beror på att eHälsomyndigheten begränsat utlämnandet av den nationella läkemedelsstatistiken till läkemedelsbranschen.

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2019 och 2020 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige under perioden november 2019 - oktober 2020 uppgick till ca 48,4 miljarder kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 5,5 % i jämförelse med samma period förra året.

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. Den korrigerade kostnadsutvecklingen för läkemedel kan du läsa mer om här

Humanläkemedelsförsäljningen 2019 och 2020 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)2018 och 2019 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Läkemedelsföretagens försäljning 2020 (AIP)

Källa: IQVIA
Uppdaterad: 9 oktober

Mer inom Månadsuppdatering