Partnerskap för global hälsa

De forskande läkemedelsföretagen arbetar för bättre global hälsa. Partnerskap med andra aktörer som regeringar, lokala organisationer och företag är en viktig del. Över 250 sådana samarbetsprojekt pågår för bättre hälsa i områden eller länder som är speciellt hårt drabbade – främst utvecklingsländer.

Partnerskapen fokuserar på områden som:

  • Bättre sjukvårdssystem
  • Bättre tillgång till relevant behandling
  • Förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar
  • Utveckla nya behandlingar för sjukdomar i utvecklingsländer
  • Sprida kunskap om sjukdomar och hälsosam livsföring

IFPMA, den globala organisationen för forskande läkemedelsföretag, har katalogiserat över 250 partnerskap mellan läkemedelsföretag och universitet, regeringar, forskningsstiftelser och enskilda hjälporganisationer – sammanlagt över 1000 deltagare. Uppgifterna finns samlade i IFPMA Developing World Health Partnership Directory, en sökbar katalog på engelska, där man genom ett par klick kan få överblick över de olika projekten och se hur de arbetar och vilka speciella sjukdomsområden de koncentrerar sig på. Det går bland annat att söka på sjukdom eller företag.

Visste du att

  • Tanzania är fokus för eller deltar i över 100 olika partnerskap. Flera andra länder har nästan lika många.
  • Hälsovård för mödrar och barn är det område som har flest samarbetsprojekt, tätt följt av HIV/Aids och andra smittsamma sjukdomar.
  • Världshälsoorganisationen WHO, FN samt Bill och Melinda Gates stiftelse är vanligaste samarbetspartners, men listan omfattar också många av de enskilda hjälporganisationerna. Sammanlagt är det över 1000 samarbetspartners.

 

Specialfallet vacciner – ett av de viktigaste medlen för global hälsa

Vacciner räddar livet på miljoner människor varje år. Vacciner är ett av de viktigaste verktygen för bättre global hälsa. Vaccin står bland annat bakom att vi har utrotat smittkoppor och nu är nära att utrota polio. Barnadödligheten i världen har sjunkit från 9 procent 1990 till 4,5 procent idag, mycket tack vare vacciner till allt fler.

Världshälsoorganisationen WHO antog vid sin World Health Assembly 2012 en aktionsplan, kallad GVAP – Global Vaccine Action Plan. Den forskande läkemedelsbranschen står bakom de mål som uppsattes för GVAP.

Flera olika samarbetsprojekt och initiativ samlar olika aktörer på vaccinområdet. Två exempel är:

  • Gavi Alliance skapades år 2000 av Bill och Melinda Gates Foundation, WHO, Världsbanken, Unicef och ett antal vaccintillverkande läkemedelsföretag. Målet är att vaccinera de 20 procent av världens barn som ännu inte har tillgång till grundläggande vaccinering.
  • Aeras arbetar för att stoppa spridningen av tuberkulos. 1,3 miljoner människor dör varje år i sjukdomen. Flera vaccinföretag samarbetar med Aeres för att utveckla nya tuberkulosvacciner som ska vara tillgängliga för fler.

Det finns liknande initiativ för AIDS-vaccin och tyfusvacciner, liksom speciella samarbeten för att få fram billigare vacciner för att kunna sprida vacciner även till grupper och länder som idag har ett otillräckligt vaccinskydd mot allvarliga sjukdomar.

I en rapport, Innovation for a Healthier World, beskriver IFPMA, den globala samarbetsorganisationen för forskande läkemedelsföretagen hur vaccinföretagen bidrar till att uppfylla målen i GVAP, och beskriver fler samarbetsprojekt än de som räknats upp här.

Uppdaterad: 29 januari 2015