Överenskommelse Biobanksinfrastruktur

Särskild överenskommelse med Lif, Swedish Medtech, Swedish Labtech samt SwedenBio om anslutning till huvudöverenskommelsen angående biobanksinfrastruktur.

Under våren 2017 träffades en ny huvudöverenskommelse mellan landsting/regioner med universitetssjukhus samt universiteten med medicinsk fakultet om ett fördjupat samarbete för att stödja biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringslivbiobankinfrastrukturen i Sverige.

Denna särskilda överenskommelse har som syfte att öka konkurrenskraften i svensk medicinsk forskning och utveckling inom akademi och näringsliv med målet att främja utvecklingen av hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 25 februari 2019