Avtal och mallar för Nationella Kvalitetsregister

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har tecknat en ny överenskommelse med Lif, Swedish Medtech, Sweden BIO och Swedish Labtech om samverkansregler för nationella Kvalitetsregister. Denna överenskommelse gäller tills vidare från den 1 juli 2020.

En partsgemensam samarbetsgrupp kommer att tillsättas inom ramen för överenskommelsen för att ta fram en mer detaljerad guide och att strategiskt diskutera efterlevnad och utveckling av överenskommelsen.

Bakgrund

För bakgrund, se Överenskommelsen om samverkansregler och och Överenskommelsen rörande Kvalitetsregister, nedan mellan, SKR, Lif, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

Fram till dess den detaljerade guiden är klar gäller tidigare praxis och befintlig avtalsdokument som övergångsbestämmelse. Avtalsdokumenten syftar till att underlätta för register och företag att träffa avtal om de tjänster och samverkansformer som omfattas av överenskommelsen. Givetvis måste varje enskilt avtal anpassas till förhållandena i det enskilda fallet och fastställas i dialog mellan parterna. Det finns inget krav på att just dessa avtalsdokument ska användas.

Mer information om samverkan med kvalitetsregister finns på Kvalitetsregister.se.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy

Uppdaterad: 23 mars 2015