Avtal och mallar för kliniska prövningar

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har tecknat en ny överenskommelse med Lif, Swedish Medtech, Sweden BIO och Swedish Labtech om samverkansregler för kiniska prövningar. Denna överenskommelse gäller tills vidare från den 1 juli 2020.

Parterna är överens om en nationell samarbetsgrupp för en direkt dialog mellan parterna som företrädare för hälso- och sjukvården och företagen, med syfte att utveckla förutsättningarna för kliniska prövningar i Sverige. Samarbetsgruppen ska kunna hantera både strategiska och mer operativa frågor samt bedriva gemensamma projekt.

Initialt har parterna identifierat behov av fortsatta insatser för att förenkla avtalstecknande och säkerställa uppföljning av genomförandet av avtalade kliniska prövningar. Parterna vill också genom samarbetsgruppen, tillsammans med övriga nationella initiativ, stötta arbete med att utveckla förutsättningar för nationell statistik, incitament att genomföra kliniska prövningar och förbättra samordningen och förutsättningarna för studieförfrågningar.

Samarbetsgruppen kommer även att ta fram en mer detaljerad guide samt diskutera efterlevnad och utveckling av överenskommelsen.

Bakgrund

För bakgrund, se Överenskommelsen om samverkansregler och Överenskommelsen rörande Kliniska prövningar, mellan, SKR, Lif, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

Fram till dess den detaljerade guiden är klar kan tidigare avtalsdokument nedan användas, men det finns inget krav på att just dessa avtalsdokument ska användas.

Mer information finns om kliniska prövningar finns på Kliniska studier.se.

 

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU

Uppdaterad: 16 januari 2015