Våra sakkunniga

Nedan finner du kontaktuppgifter och ansvarsområden för våra sakkunniga.

VD
Utbildningar

Anita Finne Grahnén Sakkunnig Policy

e-verifikation
Förfalskade läkemedel

Chef Fass och Röda webben

Kontaktperson i frågor som rör eHälsomyndigheten och Inera

Medlem i:
Strategigrupp LiiV - eHM, TLV, LV och LIF
Styrelsemedlem i sektionen Läkemedelsinformation, Apotekarsocieteten

Annakarin Svenningsson Kommunikatör

Kommunikatör

Annika Johansson Verksamhetsspecialist Fass / Sakkunnig Policy

Verksamhetsspecialist Fass & Röda webben (inkl. reklameraläkemedel.se)
Miljöklassificering på Fass
Sakkunnig policy

Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Carl Dahlén Tjänsteansvarig Fass

Tjänsteansvarig Fass

Cecilia Kennerfalk Planeringschef

Planeringschef

Dag Larsson Senior sakkunnig policy

Regionala frågor
Nationella riktlinjer och vårdprogram
Upphandlingsfrågor

Kontaktperson Socialstyrelsen, IVO, SKL, Landsting/Regioner

Gunilla Englund Verksamhetsspecialist Fass

Verksamhetsspecialist Fass

Pressansvarig

Johan Brun Senior medical advisor

Senior medical advisor

Jonas Vikman Samhällspolitisk chef

Samhällskontakter

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet

Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU

Kent Björkqvist LIFe-time.se. Presskontakt.

Vikarierande pressansvarig

Maria Fagerquist Sakkunnig Policy

Kliniska prövningar

Farmakovigilans
Regulatory Affairs

Rikard Pellas Compliance Officer

Etik och regelsystem
Patientorganisationer

Åsa Nilsson Ekonomichef