X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

”Vi som bransch behöver spana in i framtiden”

24 maj 2019

I sin nya roll som styrelseordförande för LIF ser Malin Parkler fram emot att fortsätta driva LIFs samverkan med hälso- och sjukvården och patienterna.

– Det är viktigt att vi tar till oss vårdens och patientens perspektiv och har det med oss när vi formar våra förslag och samverkar med omvärlden, säger Malin Parkler. Och blickar man framåt har hälso- och sjukvården många utmaningar men också många möjligheter. Vi bör spana på vad som händer, titta på vilken typ av organisation vi vill ha och vilket fotavtryck vi vill göra så att vi kan vara en relevant partner för framtiden också. Gärna skapa en målbild tillsammans.

– Tillgången till hälsodata är också viktig. Den frågan har vi drivit länge och jag ger mig inte. Här finns stora möjligheter för svensk hälso- och sjukvård, svensk Life Science och patienter, både när det gäller uppföljningen av behandlingsresultat och för medicinsk forskning.

Malin Parker vill också gärna knyta styrelsen och kansliet närmare varandra:

– Idag är LIF en fantastisk organisation. Vi har kompetenta medarbetare och en jättebra styrelse och vd.

Ständiga steg framåt

När Malin Parkler ska ringa in LIFs viktigaste uppgifter de kommande åren konstaterar hon att det i mycket handlar om att fortsätta ta steg framåt, mot ständiga förbättringar.

– LIF har en stark position idag som en partner inom hälso- och sjukvården med en stark och viktig röst. Det vi ständigt måste göra är att fortsätta lösa upp knutar så att patienter och vård får tillgång till nya, banbrytande mediciner.

Malin Parkler säger att något som då är behövs är ett hållbart, transparent prissättningssystem och en välfungerande finansiering av läkemedel. Det krävs också ett aktivt samarbete med vården och patienterna. Där spelar LIF gärna en roll i att bidra i de reformer som behövs för att möta framtiden.

– En fråga som kommer framöver är cell- och genterapier, helt annorlunda typer av läkemedel där det troligen kommer att krävas infrastrukturförändringar inom hälso- och sjukvården. Vi behöver samverka med vård, akademi och patienter så att det blir verklighet.

Förebyggande behandlingar och läkemedel måste ses som en investering för folkhälsan

Den största utmaningen för läkemedelsindustrin i nuläget är ”den eviga prisdebatten” och synen på läkemedelskostnaderna. Sverige behöver ett bra system som kan ta tillvara dagens läkemedel men också morgondagens, och vända synsättet så att värdet för individ och samhälle blir centralt och behandlingar ses som en investering. Idag finns en oro att priset i allt högre grad styr valet av behandling, inte den medicinska vetenskapen, menar Malin Parkler.

– Vi ska självklart hålla ett relevant pris men måste också styra om perspektivet, se att läkemedel inte enbart är en kostnad utan en investering för patienterna, för den svenska befolkningens hälsa.

Life Science-sektorn måste stärkas

En annan prioriterad fråga är Life Science. Historiskt har Sverige varit starkt och internationellt erkänt för sin höga kvalitet inom hälso- och sjukvård, läkemedelsforskning och högteknologisk produktion, tre områden som måste värnas.

Här krävs att vårdpersonalen har möjlighet fortbilda sig och forska och att vården har tillgång till de senaste metoderna för att hålla sig i framkant och locka investeringar – bland annat attrahera kliniska prövningar.

– Jag hoppas att hälso- och sjukvården kan se kliniska prövningar som en möjlighet att tidigt få vetskap om vad som är på gång, vilka förändringar som behövs framöver när de nya medicinerna och tekniken kommer.

Malin Parkler lyfter återigen hälsodata.

– Vi har länge varit erkända för våra kvalitetsregister. Globala företag investerar pengar i att genomföra real world data-studier i Sverige, för att förstå det medicinska behovet innan lansering av nya läkemedel men även för att följa upp det kliniska värdet av befintliga läkemedel. Sverige har förutsättningarna att vara internationellt ledande i att skapa bättre sjukvård, baserad på bra hälsodata. Men data måste tas tillvara bättre, både avseende analys och förvaltning, för vårdens, patienters och forskningens skull. Vi har pratat om det i så många år. Många andra länder rusar före nu och riggar system för att kunna bedriva forskning på kompletta hälsodata. Så det är en jätteviktig fråga.

– Data och analys av data, inklusive artificiell intelligens kommer att forma vår omvärld i framtiden och behovet av data scientists är redan stort. Men mycket annat händer i vår omvärld. Patienter blir allt mer delaktiga i sin vård, det kommer nya banbrytande behandlingar såsom cell- och genterapi med potential att bota sjukdom, digitala vårdgivare utmanar nuvarande system, sjukvården anställer ingenjörer för att genom patientresor effektivisera vårdflöden och vi kommer troligen se en omställning till nära vård och högspecialiserad vård. Vi som bransch behöver spana in i framtiden och reflektera över vilken roll och betydelse vi som industri vill ha i den verkligheten. Spännande.