Vad är ett grönt läkemedel?

18 mars 2016

Om ett läkemedel tillverkas på ett hållbart sätt samt används och omhändertas på ett ansvarsfullt sätt, så kan det klassas som ett grönt läkemedel.

En film på under två minuter berättar om processen för att skapa gröna läkemedel.