Tre förslag för en världsledande hälso- och sjukvård

12 december 2014

LIF har tagit fram en broschyr som sammanfattar vad vi anser bör göras för att den svenska sjukvården och den svenska Life Science-sektorn i Sverige ska kunna utvecklas. Den tar också upp effekterna av en sådan utveckling för svenska patienter och svensk ekonomi.

Broschyren kan både beställas som papperskopia och laddas ned som pdf.