X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Tillgänglighet till läkemedel på apotek: Bättre för patienterna med högre krav

2 februari 2018

Regeringen vill förtydliga i lagen att apotekens huvuduppgift är att kunden ska få sina mediciner snabbt, samt att rådgivning som ges ska hålla hög kvalitet.

LIF tillstyrker de flesta av de föreslagna lagändringarna, men anser att det saknas förslag på för patienten viktiga områden.

Enligt regeringens förslag ska läkemedel som beställs av öppenvårdsapotek för en enskild kund före klockan 16 en helgfri dag levereras till apoteket senast nästa helgfria dag före klockan 16. Apoteken får också lagstadgad rätt att returnera receptbelagda läkemedel, vilket regeringen anser kommer att leda till att fler apotek har fler läkemedel i butik.

LIF tillstyrker förslaget om en förändrad 24-timmarsregel och förslaget om en reglerad returrätt av läkemedel – i syfte att öka tydligheten kring vad som gäller leveranser till apotek och i de undantagsfall då läkemedel ska returneras. LIF ser också mycket positivt på att kylvaror exkluderats från den föreslagna lagstadgade returrätten. Det är viktigt att nu kunna sätta punkt för apoteksomregleringen. Allt för mycket fokus har legat på dessa praktiska frågor. Nu finns det möjlighet att blicka framåt för att möta de nya typer av läkemedel som kommer och för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger.

Saknas skarpa förslag för bättre läkemedelsanvändning

LIF beklagar att utredningen inte har fokuserat på ta sig an frågan om felaktig läkemedelsanvändning som ett samhällsproblem.

Redan i januari 2016 framförde LIF till utredaren följande:

"Felaktig läkemedelsanvändning leder till negativa medicinska konsekvenser för patienterna vilket resulterar i stora kostnader. Vissa uppskattningar visar att de kan vara lika stora som själva läkemedelskostnaden. Oavsett om det är korrekt eller ej, så handlar det om mycket stora belopp. Målsättningen i denna del av utredningen måste därför vara ambitiös och en konkret handlingsplan bör utarbetas för att i praktiken minska den felaktiga läkemedelsanvändningen och dess kostnader. (...) LIF ser behov av att ta ett ännu större grepp för att möjliggöra det paradigmskifte som behövs för att frågan om felaktig läkemedelsanvändning ska få rätt dignitet. För läkemedelsbranschen är det nödvändigt eftersom läkemedelens sanna värde endast kan åstadkommas om de används på ett korrekt sätt."

Regeringen bör återkomma i denna viktiga fråga. Det stora fokus som ligger på att kontrollera kostnaderna för nya läkemedel behöver vägas upp med motsvarande fokus på att minska kvalitetsbristkostnaderna i läkemedelsanvändningen.