Sverige sjunker i internationell jämförelse av läkemedelsanvändning

8 januari 2015

En uppdaterad version av en engelsk undersökning som jämför läkemedelsanvändningen mellan OECD-länder visar att Sverige har fallit en position, till den näst lägsta användningen av de jämförda länderna, sedan den förra undersökningen 2008/2009.

Utgångsundersökningen från 2008/2009 var den så kallade Richards report, med undertiteln
Extent and causes of international variations in drug usage, som var en undersökning som det brittiska hälsoministeriet beställde för att få underlag inför en prisreglering. Richardsrapporten innehöll både en kvantitativ del som beskrev sakläget rörande användningen i de aktuella länderna, och en kvalitativ analys som sökte förklara orsakerna till skillnaderna.

LIFs motsvarighet i Storbritannien, ABPI, har nu gjort om den kvantitativa analysen för perioden 2012/2013 för att se hur användningen har utvecklats mellan länderna. Skillnaderna mot den förra undersökningen sett i den totala användningen är relativt små. Det mest märkbara är att Kanada har gått upp från tionde till sjätteplats, att Schweiz har sjunkit från plats fyra till plats sju och att Tyskland har sjunkit från plats sju till tio.

Sverige har tappat en placering från 11 till 12 och har därmed bytt plats med Norge som det land med näst lägsta användningen. Sveriges placeringar för enskilda läkemedelsklasser varierar mellan plats 3 (cancerläkemedel/hormoner) till plats 13 för statiner.

De svenska placeringarna är oförändrade för antipsykotiska läkemedel (12), hepatit C (7), osteoporos (12) och läkemedel för andningsbesvär hos barn (10).
Placeringarna har förbättrats för demens (7 till 6), MS (6 till 4), Cancerläkemedel introducerade de senaste 5 åren (7 till 6), cancerläkemedel introducerade för 6-10 år sedan (10 till 8), cancerläkemedel introducerade för mer än tio år sedan (8 till 5) och hormonella cancerläkemedel (7 till 3).
Placeringen har försämrats för läkemedel mot akut hjärtinfarkt (5 till 11), reumatoid artrit (3 till 5), statiner (10 till 13) och läkemedel mot ögonsjukdomen våt makuladegeneration (6 till 7).
Nya läkemedel som inkluderats för första gången i den nya undersökningen är läkemedlet Alteplas vid stroke (Sverige på plats 2), orala antikoagulantia (9), nya hepatit C-läkemedel (9) och läkemedel mot RS-virus (8).