X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Sverige kan göra mer i kampen mot antibiotikaresistens – även på hemmaplan

2 oktober 2019

Sverige satsar extra i den globala kampen mot antibiotikaresistens (AMR) och bidrar med 20 miljoner till en ny internationell fond som ska intensifiera arbetet i framför allt världens låg- och medelinkomstländer. Regeringen motiverar insatsen med att utvecklingen av AMR är en världsomfattande kris som kräver ytterligare politiskt och finansiellt stöd.

Satsningen presenterades på regeringens AMR-seminarium den 1 oktober där LIF var en av de organisationer som bjöds in för att prata om Sveriges arbete mot antibiotikaresistens på nationell och global nivå. Bengt Mattson, LIF:s miljö- och hållbarhetsansvarige, deltog.

Vad kan Sverige göra bättre i kampen mot AMR?

– Sverige är bra på ansvarsfull användning av antibiotika och har god kontroll på resistensläget men det är dags att på allvar vidta åtgärder inom de andra områdena som också är viktiga i kampen mot AMR.

– Prevention är viktigt och för att förebygga infektioner är vaccin vårt mest effektiva verktyg. Här har Folkhälsomyndigheten redan ett färdigt förslag om ett nationellt vaccinationsprogram för vuxna mot influensa och pneumokocker som borde komma på plats per omgående. Och när det gäller hygien och sanitet för att begränsa smitta borde hälso- och sjukvården implementera några av de tekniker för god sterilitet som redan används inom exempelvis telekom och läkemedelsindustrierna.

– Sverige skulle också kunna arbeta mer med diagnostik för att kunna sätta in smala antibiotika specifikt inriktade på just den bakterieinfektion det handlar om och därigenom undvika den skadliga överanvändningen av breda antibiotika som spär på resistensen. Och vi måste hitta nya antibiotika. Vi borde börja använda andra ersättningsmodeller för att skapa ett kommersiellt intresse för det. Det finns bland annat förslag om att inte betala företagen för de brukade doserna utan för att preparatet finns tillgängligt.

Vad kan Sverige bidra med i det internationella arbetet?

– Vi i Sverige kan dela med oss av erfarenhet, kunskap och best practice när det gäller övervakning av situationen och låg, ansvarsfull användning av antibiotika. Det är viktig kunskap. Men vi måste göra vår hemläxa och bli en god förebild för andra länder genom att även fullt ut implementera förebyggande insatser som vaccinationsprogram, förbättrad hygien och sanitet samt diagnostik. Då kan vi spela en viktig roll i det internationella arbetet.