Svenska läkemedelspriser i nivå med jämförbara länder

18 december 2015

Pris- och subventionsmyndigheten TLV har gjort en internationell prisjämförelse baserat på apotekens inköpspriser i 19 länder. Det faktum att Sverige nu har en 8:e plats vad gäller läkemedel som inte är utsatta för konkurrens och att Sverige har de absolut lägsta generikapriserna innebär sammantaget att de svenska priserna är i nivå med jämförbara länder och att det inte behövs särskilda insatser för att ytterligare påverka den svenska prisbilden.

TLV har utvecklat en stabil metodik för prisjämförelserna som möjliggör jämförelser över tid, vilket är mycket användbart och ger alla aktörer en gemensam utgångspunkt för diskussion. Den nya rapporten innehåller inga stora överraskningar jämfört med tidigare rapporter. Det är framförallt läkemedelsföretagens prissänkningar på astmaläkemedel som har påverkat prisbilden, men även de prissänkningar som gjorts utifrån den s.k. 15-årsregeln som har sin utgångspunkt i LIF:s överenskommelse med regeringen för 2015-2018.

Något som är olyckligt är att TLV valt att slå ihop läkemedel utan konkurrens och läkemedel med konkurrens men som inte är utbytbara på apotek. Detta är i grunden två olika sortiment eftersom den grundläggande logiken är olika före och efter patentutgång. Det vore därför önskvärt att istället presentera dem separerade från varandra.