Storsatsning ska göra Sverige ledande inom proteinforskning

11 december 2015

Vid en presskonferens den 11 december presenterade regeringen, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och AstraZeneca stora satsningar på svensk proteinforskning, med målet att Sverige ska bli ett ledande land inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Ett nytt forskningscenter – the Wallenberg Centre for Protein Research, WCPR – etableras vid årsskiftet och drivs av KTH i samarbete med Uppsala Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. AstraZeneca går in i ett treårigt samarbete med WCPR för att identifiera nya proteinbaserade mål för utveckling av läkemedel inom en rad olika sjukdomar. Satsningen omfattar 510 miljoner kronor under perioden 2016-2023

Regeringen har också givit VINNOVA och Vetenskapsrådet i uppgift att inrätta ett nationellt forskningsprogram om proteiner. Det ska vara "ett nationellt strategiskt multidisciplinärt forskningsprogram om proteiner för framtida biologiska läkemedel och utveckling av effektivare metoder för nästa generations läkemedelsproduktion". Forskningsprogrammet sträcker sig över perioden 2016-2023 och den statliga delen av finansieringen omfattar totalt 320 miljoner kronor. Till det kommer medfinansiering från näringslivet på motsvarande omkring 25 procent.

Läs mer i pressmeddelanden från de inblandade institutionerna och företagen: