Storbritannien kraftsamlar mot antibiotikaresistensen

25 januari 2019

Tidigare i veckan presenterade Storbritannien sin handlingsplan mot antibiotikaresistens. Bland annat ska läkemedelsföretagen få starkare incitament att utveckla ny antibiotika. ”Vi önskar att även Sverige tar ett liknande initiativ”, säger LIF:s Bengt Mattson som arbetar med frågan.

Antibiotikaresistens är ett överhängande hot som växer sig allt större. Om vi inte intensifierar arbetet med att stävja problemet är vi på väg mot en global hälsokatastrof. Sjukvården kommer att stå maktlös inför tidigare behandlingsbara åkommor och ett lindrigt rivsår skulle kunna leda till fatala infektioner.

2050 kommer bristen på fungerande antibiotika att skörda tio miljoner människoliv om året. De ekonomiska konsekvenserna skulle enligt beräkningarna landa på 100 000 miljarder dollar.

Storbritannien lanserar handlingsplan

Tidigare i veckan presenterade Storbritannien sin nya femåriga handlingsplan för att minska antibiotikaanvändandet och bekämpa antibiotikaresistensen. Målet är att få ned antalet resistenta infektioner med 10 procent till år 2025.

Incitament att utveckla ny antibiotika

En del av strategin går ut på att ta fram en ny betalningsmodell, där läkemedelsföretagens ersättning baseras på hur värdefulla läkemedlen är för National Health Service istället för hur stora kvantiteter de sålt. Regeringen hoppas att det ska ge bolagen incitament att utveckla ny antibiotika.

Initiativet går i linje med de svenska diskussionerna

”Det är glädjande att se Storbritanniens initiativ som går i linje med de diskussioner som industrin har fört fram i Sverige”, säger Bengt Mattson, sakkunnig på LIF. ”LIF har sedan 2016 arbetat med frågan och föreslagit en modell som bygger på ’värdet av en ny antibiotika’. Vi önskar att även Sverige tar ett liknande initiativ och genomför den planerade pilotstudien av ersättningsmodellen som Folkhälsomyndigheten har utrett.”

LIF har tidigare lyft behovet av ekonomiska modeller som stimulerar framtagandet av nya antibiotikasubstanser. Detta i kombination med att företag och internationella institutioner fortsätter investera i forskning och utveckling kring nya mekanismer och substanser.

Bland annat framförde LIF förslaget till Folkhälsomyndigheten inom ramen för deras utredning 2018 där man undersökte incitamentsmodeller för att främja utveckling av ny antibiotika.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning