X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2020 är bestämt

17 december 2019

Överenskommelsen mellan staten och SKR om det statliga bidraget till regionerna för läkemedelsförmånerna nästa år är klar.

Ersättningsnivån 2020 är drygt 2 miljarder kronor högre än för 2019. Totalt uppgår summan för regionernas kostnader för läkemedelsförmånerna och andra poster till 31 705 miljoner kronor. Här ingår:

  • Bidrag för läkemedelsförmånerna på 29 290 miljoner kronor.
  • En summa på 795 miljoner kronor för hepatit C-läkemedel vilket täcker 70 procent av den beräknade behandlingskostnaden under 2020.
  • Ett bidrag på 1 620 miljoner kronor för vissa läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen, vissa överföringar av läkemedel till slutenvården, vissa överföringar av förbrukningsartiklar och visst bidrag för dostjänsten.

Fördelning av återbäringen från gemensamma avtal

I väntan på ett nytt regelverk för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel ska staten och regionerna dela på återbäringen från gemensamma avtal. Under nästa år tillfaller 60 procent regionerna och staten får 40 procent.

Inga avtal mellan enskilda regioner och läkemedelsföretag

För att upprätthålla en sammanhållen nationell prissättningsprocess ska inga avtal om återbäring för läkemedel inom läkemedelsförmånerna, utöver de som tas fram utifrån trepartsöverläggningarna, tecknas mellan enskilda regioner och läkemedelsföretag.