”Snabb utveckling mot alltmer avancerad cancerdiagnostik”

14 augusti 2018

I en artikel på DN Debatt skriver fem företrädare för cancervården om problemet att på förhand veta exakt vilka patienter som har nytta av en viss cancerbehandling. LIF:s vd Anders Blanck lyfter i en replik fram den snabba utvecklingen av alltmer avancerad cancerdiagnostik.

"I takt med att kunskapen snabbt ökar om de genförändringar som ger upphov till cancer utvecklas också alltmer avancerade diagnosmetoder. Tidigare kunde endast ett fåtal genförändringar bestämmas. I dag finns möjlighet att i ett enda test upptäcka hundratals förändringar eller mutationer av gener. Utvecklingen går mot en alltmer avancerad diagnostik genom genanalys där kraftfull datorteknik och artificiell intelligens ger behandlande läkare ett bättre beslutsunderlag", skriver Anders Blanck.

Läs hela repliken på DN Debatt här.