Medicinsk forskning ger en bättre vård

24 april 2017

Anders Blanck, Anna Nilsson Vindefjärd (Generalsekreterare Forska!Sverige), Anders Sylvan (Landstingsdirektör Västerbottens läns landsting) och Katrine Riklund (Prorektor Umeå universitet) skriver i Sundsvalls tidning att den medicinska forskningen och dess praktiska användning är en förutsättning för en vård av hög kvalitet och för att kunna möta utmaningen med ohälsa och ökande vårdkostnader.

Läs hela artikeln här.