Samarbete, konkurrens och förändring – intervju med Nathalie Moll

25 oktober 2019

Vi intervjuade Nathalie Moll, director general på EFPIA, om den europeiska Life Sciencesektorns viktigaste frågor just nu när hon var på besök i Stockholm.

 

LIFs konferens Nordic Exchange, en heldag om aktuella strömningar inom politik, sjukvård och forskning med inverkan på Life Sciencesektorn, bjöd på en överblick över de nordiska länderna såväl som möjligheter och utmaningar på EU-nivå.

Nathalie Moll, general director på EFPIA, hade bjudits in för att tala om den europeiska läkemedelsindustrins viktigaste frågor i en tid av politiska omvälvningar, ett annalkande Brexit och ökande internationell konkurrens inom Life Science.

Under besöket i Stockholm blev Nathalie Moll dessutom intervjuad av LIFs vd Anders Blanck. De talade om vad Norden kan göra i kampen mot antibiotikaresistens, hur den svenska Life Sciencesektorn kan bli mer konkurrenskraftig och hur patienter kan få tillgång till de nya avancerade behandlingarna inom cell- och genterapi.

Se hela intervjun nedan.

Interview with Nathalie Moll