Så kan Sverige bidra till utveckling av ny antibiotika

7 december 2018

LIF har ett antal kommentarer till Folkhälsomyndigheten innan de redovisar uppdraget att ta fram nya incitamentsmodeller till regeringen i december, bland annat att Sverige kan bli pilotmarknad för att testa nya lösningar.

LIF menar att Sverige skulle kunna satsa på att utvecklas till en pilotmarknad, sk testbädd, för nya innovativa lösningar på stora hälsoutmaningar som till exempel antibiotikarestens. Sverige skulle kunna inspirera andra länder genom att visa på möjliga modeller. En sådan strategi skulle bidra till att positionera Sverige som ett ledande Life Science-land och öka intresset från läkemedelsindustrin för framtida FoU-investeringar.

För att främja utvecklingen av ny antibiotika lyfter LIF fram behovet av två olika typer av åtgärder, sk push och pull, som båda krävs för att få fram alternativ till dagens antibiotika. Det betyder att företag och institutioner som EU och G7/G20- länderna måste fortsätta att investera stora belopp i forskning och utveckling kring nya mekanismer och substanser (push), samtidigt som nya ekonomiska modeller prövas som drar fram lovande antibiotikasubstanser genom den kliniska utvecklingen till marknadsgodkännande och tillgängliggörande för patienter (pull).

Läs hela svaret här.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning