X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Regeringens besked: dessa områden prioriteras i Life Science-strategin

10 juni 2019

Regeringen intensifierar arbetet med att stärka förutsättningarna för den svenska Life Science-sektorn. Idag presenterar näringsminister Ibrahim Baylan, forskningsminister Matilda Ernkrans och socialminister Lena Hallengren vilka områden som ska prioriteras i den kommande Life Science-strategin i en debattartikel i Dagens Medicin.

Där fastslår de också att en strategi med brett förankrad målsättning ska ge en tydlig riktning för Sveriges ambition att bli ledande inom Life Science.

Prioriteringarna täcker både forskningen, vården och industrin och handlar bland annat om förutsättningarna för forskning och innovation, Life Science-företagens möjlighet att växa och konkurrera internationellt, introduktion av ny teknik i omsorgen samt förändringar i lagar och regelverk för att främja individcentrerad vård och användandet av hälso- och vårddata.

Life Science-samordnaren ska leda arbetet på heltid

Regeringen anställer även den nationella Life Science-samordnaren Jenni Nordborg på heltid för att leda arbetet på Life Science-kontoret resten av mandatperioden, detta för att underlätta implementeringen av strategin och skapa rätt förutsättningar för ett långsiktigt arbete.

"Dagens besked är positivt"

LIFs vd Anders Blanck välkomnar beskedet från regeringen.

”Den forskande läkemedelsbranschen har länge drivit frågan om behovet av en ambitiös och heltäckande Life Science-strategi för att stärka Sveriges position inom Life Science. Dagens besked är positivt för patienterna, för hälso- och sjukvården och för ekonomin. Att regeringen går vidare med strategin och dessutom stärker Life Science-kontoret visar att de ser vilken viktig roll Life Science-sektorn spelar för hela samhället.”

Anders Blanck ser positivt på att regeringen betonar vikten av partnerskap, samordning och långsiktighet:

”Vi ser fram emot ett fruktbart och effektivt samarbete för att färdigställa strategin, men också i genomförandet av strategin när den är färdig. Att färdplanen ligger fast är ett viktigt första steg, sedan krävs ett långvarigt engagemang och hårt konkret arbete från alla parter för att vi ska nå målet: professionen, industrin, akademin och svenska myndigheter.”

Strategins åtta prioriterade områden

  1. Partnerskap, samordning och långsiktighet.
  2. Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation.
  3. Policyutveckling och etik.
  4. Integrering av forskning och innovation i vården.
  5. Välfärdsteknik i omsorgen.
  6. Forskning och infrastrukturer.
  7. Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande.
  8. Internationell attraktivitet och konkurrenskraft.

Läs mer om strategin i debattartikeln i Dagens Medicin.