X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Permanent kansli för Life Science

5 februari 2018

Regeringen inrättar ett permanent kontor för Life Science i Näringsdepartementet för att åtstadkomma bättre samordning och högre tempo i arbetet med att stärka Sverige som Life Science-nation. Kontoret kommer att ledas av Jenni Nordborg, avdelningschef för Hälsa vid Vinnova.
- Det är en tydlig signal till omvärlden om att Sverige vill satsa långsiktigt på Life Science, säger LIFs VD Anders Blanck.

LIF har länge drivit frågan om att Sverige borde inrätta ett permanent kontor för Life Science i regeringskansliet, efter modell från Storbritannien. Erfarenheterna därifrån är mycket positiva och Anders Blanck lyfte fram detta i ett brev till statsminister Stefan Löfven i november 2016. Det främsta skälet för att permanent kontor är enligt Blanck att frågeställningarna inom Life Science är såväl komplexa som långsiktiga:

– De sakfrågor som måste adresseras inom Life Science spänner över olika politikområden som exempelvis berör näringsliv, skatter, forskning, teknik, hälso- och sjukvård och regionalpolitiska frågor. Därför behövs ett kontor med kompetenser från olika departement och med ett starkt och tydligt mandat, säger Anders Blanck.

Läs om beslutet på LIFe-time.se.