Paracetamol: Förväntat överklagande

21 maj 2015

– Det är inte oväntat, och ganska naturligt, att Läkemedelsverkets beslut om förbud för paracetamolförsäljning i dagligvaruhandeln nu överklagas, säger LIF:s VD Anders Blanck. LIF och även internationella läkemedelsorganisationer har påpekat beslutets bristande vetenskapliga grund, i alla fall som det presenteras i verkets publicerade underlag.

Redan i februari skrev LIF till LV att det visserligen inte var LIFs roll att ha synpunkter på det specifika ärendet, men att LIF anser att ärendets hantering riskerar att underminera Läkemedelsverkets höga anseende utomlands. Verket har heller inte i de data som angivits som underlag visat samband mellan försäljningen i dagligvaruhandeln och ökat antal förgiftningsfall.

Den europeiska organisationen AESGP, som samlar läkemedelsföretag verksamma inom egenvård (receptfria läkemedel), skrev också ett brev till LV i februari med i huvudsak samma invändningar.